Patientinddragelse i Medicinsk Afdeling

I Medicinsk Afdeling O har medarbejdere og ledere, men fremfor alt patienter og pårørende i perioden 2013 til 2015 bidraget til projektet "Personcentreret Praksis".

​​

"Hvad der skal til for at skabe en mere personcentreret og mindre sygdomscentreret praksis?"

Nu er evalueringsrapporten færdig. Den omsætter de mange forslag til forbedringer til konkrete redskaber. Læs rapporten og bliv inspireret.​

Forside Personcentreret praksis i Medicinsk afdeling O, Herlev Hospital.pdf

Projekt Personcentreret praksis, Evalueringsrapport.pdf

Samlede bilag til evalueringsrapport.pdf

Pixi udgave af evalueringsrapport.pdf

Redaktør