Kontakt afdelings- og områdeledelser

​Afdelingsledelse

Ledende overlæge Finn Rønholt​
Telefon 38 68 13 13

Send en mail til Finn Rønholt

 

 


 Ledende oversygeplejerske Flemming Olsen
Telefon: 38 68 27 97

Send en mail til Flemming Olsen


 

 EAN-nr 5798001557856​​

Ledelsessekretariat  

Afdelingsledelsessekretær Jette Ljunggren
38 68 95 67
 
Afdelingsledelsessekretær Irene Weiss
38 68 65 02
 
Fax til ledelsessekretariat: 44 84 77 06

Skriv til os

Medicinsk Afdeling
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer eller oplysninger om dit helbred, skal du skrive til os på en sikker forbindelse.


For borgere og patienter

Hvis du er i forløb på afdelingen, kan du skrive sikkert til os via Min Sundhedsplatform (login med NemID)

 

Du kan skrive sikkert til os med Digital Post via borger.dk (login med NemID)


Har du generelle spørgsmål,der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du skrive til os via e-mail

  ​​


Områdeledelse sekretærer

Ledende lægesekretær Jeannett Juul Svensson

 

Områdeledelse endokrinologi

Specialeansvarlig overlæge, dr. med. Ebbe Winther Jensen

Telefon: 38 68 95 30
Send en mail til Ebbe Winther Jensen

Afdelingssygeplejerske i ambulatorier og dagafsnit Tine Bech
Telefon: 22 73 77 16

Send en mail til Tine Bech

Afdelingssygeplejerske på Endokrinologisk Sengeafsnit, 

etage 06, Louise Engelund Thomsen
Telefon: 38 68 95 37

Send en mail til Louise Engelund Thomsen

 

Områdeledelse geriatri

Specialeansvarlig overlæge Trine Sander Pedersen

Telefon: 29 78 80 04

Send en mail til Trine Sander Pedersen

Afdelingsfysioterapeut Geriatrisk Ambulatorium Lise-Lotte Sangild
Telefon: 29 13 76 85
Send en mail til Lise-Lotte Sangild

Afdelingssygeplejerske på Geriatrisk Sengeafsnit, 

etage 06, Louise Falkedal
Telefon: 38 68 95 38 

Send en mail til Louise Falkedal

Områdeledelse infektionsmedicin

Klinisk lektor, specialeansvarlig overlæge Ida Gjørup

Telefon: 38 68 27 84
Send en mail til Ida Gjørup

Afdelingssygeplejerske på Infektionsmedicinsk Sengeafsnit, 

etage 07 Kristian Husted
Telefon: 38 68 98 92 
Send en mail til Kristian Husted

Afdelingssygeplejerske Infektionsmedicinsk Ambulatorium:
Tine Bech

Telefon: 22 73 77 16

Send en mail til Tine Bech

Send en mail til Tine BechSend en mail til Tine Bech

Områdeledelse lungemedicin

Specialeansvarlig overlæge Jens Ulrik Jensen

Telefon: 38 67 30 57

Send en mail til Jens Ulrik Jensen

Afdelingssygeplejerske Lungemedicinsk Sengeafsnit, 

etage 07  Merete Dall
Telefon: 38 68 98 93
Send en mail til Merete Dall

Afdelingssygeplejerske Lungemedicinsk Ambulatorium 

Merete Bendixen
Telefon: 38 68 92 42
Send en mail til Merete Bendixen

Områdeledelse Medicinsk Korttidsafsnit

Overlæge Arne Kverneland

Telefon: 38 68  98 65
Send en mail til Arne Kverneland

Afdelingssygeplejerske Erika Funch

Telefon: 38 68 98 88

Send en mail til Erika FunchRedaktør