Julia S. Johansen

​​

​Professor, overlæge, dr. med.

Titel på akademisk afhandling

Dr. med. 2006: Studies on serum YKL-40 as a biomarker in diseases with inflammation, tissue remodeling, fibrosis and cancer.

Forskningsinteresser

YKL-40: Biomarkør ved inflammatoriske sygdomme og cancer sygdomme.

YKL-40: Target til behandling af patienter med cancersygdomme.

MicroRNA: Diagnostisk, prognostisk og prædiktive biomarkører ved cancer sygdomme og leddegigt.

MicroRNA: Prædiktive biomarkører hos patienter med colorectalcancer og leddegigt i behandling med biologiske stoffer (feks. cetuximab, bevacizumab, og TNFα hæmmere).

​Udvalgte artikler 

Outcome for patients with metastatic colorectal cancer treated wi​​​​​​​​th first lien capecitabine and oxaliplatin with or tithoutbevacizumab according to location of primary tumor. 
Boisen MK, Johansen JS, Dehlendorff C, Larsen JS, Østerlind K, Hansen J, Nielsen SE, Pfeiffer P, Tarpgaard LS, Holländer NH, Keldsen N, Hansen TF, Jensen BB, Jensen BV. Annals Oncology 2013, in press.

MicroRNA expression profiles associated with pancreatic adenocarcinoma and ampullary adenocarcinoma. Schultz NA, Werner J, Willenbrock H, Roslind A, Giese N, Horn T, Wøjdemann M, Johansen JS.  Modern Pathology 2012;25:1609-1622.

Plasma YKL-40 and total and disease-specific mortality in the general population. Johansen JS, Bojesen SE, Tybjærg-Hansen A, Mylin AK, Price PA, Nordestgaard BG. Clin Chem 2010;56:1580-91.

​Aktuelle forskningsprojekter

Delprojekter i relation til YKL-40 som biomarkør.

Delprojekter i relation til YKL-40 som cancer target.

BIOPAC: Leder af det danske multicenter studie vedr. indsamling af korresponderende blodprøver og kliniske data fra patienter med pancreas cancer. Inklusion af patienter startede 1. juli 2008 og aktuelt er der inkluderet 950 patienter i projektet.

BETmiRC og CREEB: I samabejde med ph.d. studerende Mogens K. Boisen indsamling af korresponderende blodprøver og kliniske data fra patienter med metastatisk colorektalcaner i behandling med bevacizumab og kemoterapi. Inklusionen i BETmiR er afsluttet (n=300). Inklusionen af patienter i CREEB startede i 2012 og der er fortsat inkludering.

Dansk Rheumabiobank: I samarbejde med professor, overlæge, ph.d., dr. med. Merete Lund Hetland, Glostrup Hospital og Leder af Dansk CancerBiobank, Estrid V. Høgdall arbejdes der på at etablere en landsdækkende biobank vedr. blodprøver fra patienter med leddegigt i behandling med DMARDs, TNFα-hæmmere og andre biologiske behandlinger.

Igangværende vejlederfunktion for akademiske afhandlinger (Ph.d. studier)


Nicolai A. Schultz: Discovery of new microRNA biomarkers for early diagnosis, treatment response and prognosis in patients pancreatic cancer.

Alisa Kjærgaard: Genetiske variationer i YKL-40.

Mogens K. Boisen: Discovery of new microRNA biomarkers for treatment response and prognosis in patients with colorectal cancer treated with bevacizumab.

Dan Calatayud: Prognostiske microRNA hos patienter opereret for pancreas cancer.

Jacob V. Schou: Discovery of new microRNA biomarkers for treatment response and prognosis in patients with metastatic colorectal cancer treated with 3. line cetuximab and irinotecan.

Line Tarpgaard: YKL-40 hos patienter med kolorektal cancer behandlet med cetuximab og kemoterapi.

Lise Højbjerg: IL-6 ved melanomer.​


Redaktør