Caroline Kistorp

​​

Overlæge​, ph.d.

Titel på akademisk afhandl​ing

Ph.D ved Københavns Universitet (KU), 2006. Prevalence and prognostic impact of diabetes and obesity in patients with chronic heart failure- relation to biomarkers of endothelial function, inflammation and adipose tissue.

For​skningsinte​resser

Endokrinologisk patofysiologi relation til kardiovaskulær sygdom. 
​Betydning af type 2 diabetes og fedme ved hjertekarsygdom sygdom.
Betydning af neurohumeral aktivitet, gastrointestinale hormoner og natriuretiske peptider ved hjertesvigt.
Risikostratificering, og mulig prognostisk betydning af biomarkører for udvikling af type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

Udvalgte artikler

α-defensin and outcome in patients with chronic heart failure. 
Christensen HM, Frystyk J, Faber J, Schou M, Flyvbjerg A, Hildebrandt P, Raymond I, Klausen TW, Kistorp C. Eur J Heart Fail. 2012 Apr;14(4):387-94.

Plasma copeptin levels and prediction of outcome in heart failure outpatients relation to hyponatremia and loop diuretic dose 
Balling L, Kistorp C, Schou M, Egstrup M, Gustafsson I, Goetze JP, Hildebrandt P, Gustafsson F. J Card Fail. 2012 ;18(5):351-8.

Prevalence of cachexia in chronic heart failure and characteristics of body composition and metabolic status.
Christensen HM, Kistorp C, Schou M, Keller N, Zerahn B, Frystyk J, Schwarz P, Faber J. 
Endocrine. 2013: 43: 626-34

Aktuelle forskningsprojekter

Changes in Bodycomposition, insulin resistance and adipocytokines during cardiac wasting in patients with chronic heart failure. Jens Faber, Caroline Kistorp, Morten Schou, Heidi Christensen.

Effects of GLP-1 on function of the left ventricle in patients with chronic heart failure with and without type 2 diabetes. LIVE study. Caroline Kistorp, Allan Flyvbjerg, Ida Gustafsson, Lise Tarnow, Henrik Wiggers, Pernille Holmager, Brian Nilsson, Thomas Sehsted, Anders Jorsal.

Effects of GLP-1 on body compostition, glucose tolerance and adipocytokines in patients with chronic heart failure with and without type 2 diabetes. 

LIVE DXA substudy. Caroline Kistorp, Ida Gustafsson, Lise Tarnow, Pernille Holmager, Brian Nilsson, Thomas Sehsted, Helena Dominques.

Impact of weight loss on plasma A and B-type natriuretic peptide levels in obesity.

Caroline Kistorp, Jens Faber, Jens Peter Gøtze, Henning Blidahl, Robin Christensen.

Risikostratificering af overvægtige og obese i almenbefolkningen i relation til udvikling af type 2 diabetes. Caroline Kistorp, Allan Linnberg, Torben Jørgensen, Per Hildebrandt.

Effekten af GLP-1 analog ved Polycystisk ovarie syndrom. Jens Faber, Caroline Kistorp, Sven O Skouby, Signe Frøssing.

Behandling af akromegali med somatostatinanaloger GH vs IGF-1 som primært biokemisk behandlingsmål. Jens Otto Lunde, Lars Østergaard Kristensen, Caroline Kistorp mf.

Metaboliske ændringer hos patienter med prostatakræft som følge af iatrogen hypogonadisme. Jens Sønksen, Peter Østergren, Caroline Kistorp, Finn Noe Bennedbæk, Mikkel Fode, Jens Faber.

Association til diabetes og prognostisk betydning af Adrenomedullin ved kronisk hjertesvigt. Caroline Kistorp, Morten Schou, Finn Gustafsson, Jens Peter Gøtze, Ida Gustafsson, Michael Egstrup, Tobias Klausen, Jens Faber, Pernille Holmager.

Prognostisk betydning af Adrenomedullin ved type 1 diabetes. Caroline Kistorp, Jens Faber, Ulrik Pedersen-Bjerggard, Birger Torsteinsson, Pernille Holmager.

Vejle​​derfunktion for akademiske afhandlinger

Ph.d Studie: Michael Egstrup. Impact of abnormal glucose metabolism on left ventricular function in heart failure. Forsvaret ved KU, september 2012.

Ph.D studie: Heidi Christensen. Changes in Bodycomposition, insulin resistance and  adipocytokines during cardiac wasting in patients with chronic heart failure. Ph.D afhandling indleveret ved KU.

Ph.D studie: Anders Jorsal: Cardiac effects of GLP-1 to patients with chronic heart failure. Indskrevet ved Århus Universitet 2011.

Ph.D studie: Pernille Holmager: Kropssammensætning og relation til inflammatoriske biomarkører og adipokiner ved type 2 diabetes mellitus og hjertesvigt, herunder effekten af GLP-1 analog. Indskrevet ved KU 2011. Hovedvejleder.

Ph.D studie Signe Frøssing: Effekten af GLP-1 analog ved Polycystisk ovarie syndrom. Forventes indskrevet ved KU efterår 2013.

Ph.D studie Per Østergren: Metaboliske ændringer hos patienter med prostatakræft som relation til iatrogen hypogonadisme og effekt af interventions behandling. Forventes indskrevet ved KU efterår 2013.
Redaktør