Center for Endokrinologi og Metabolisme

Formålet med vores forskning er, at undersøge mekanismer og udvikle nye behandlingsmuligheder til at forebygge udvikling af tidlig hjertekarsygdom hos patienter med type 2 diabetes og metabolisk dysfunktion.

Center for Endokrinologi og Metabolisme ledes af professor Jens Faber og forskningslektor Caroline Kistorp. Aktuelt er 7 aktive ph.d. studerende og 3-4 scholarstuderende tilknyttet. Til enheden er desuden tilknyttet 1 professor i delestilling med onkologisk afdeling, og 2 seniorforskere som ph.d med vejledere. Forskningsenheden har eget forskningslaboratorium, som varetager kliniske forsøg og udvikling af nye biomarkører.

Det overordnede formål med forskningen er, at undersøge mekanismer og udvikle nye behandlingsmuligheder til at forebygge udvikling af tidlig hjertekarsygdom hos patienter med type 2 diabetes og metaboliske dysfunktion.

De væsentligste fokus områder er:

  • Randomiserede kliniske trials af patienter med diabetes og med hjertekarsygdom
  • Sammenhæng mellem diabetes og udvikling af hjertekarsygdom
  • Identifikation af type 2 diabetes og kardiovaskulære biomarkører
  • Fedtvævs betydning for udvikling af hjertesygdom
  • Screening af tidlig hjertesvigt ved diabetes
  • Sammenhængen mellem androgener , glukosemetabolisme og fedtvæv
  • Tæt tværfagligt samarbejde med kardiologisk afdeling, Herlev Hospital om studier der kombinerer metabolismeforsøg med avancerede hjerteskanninger.
  • Molekykær biologi v. Julia Johansen
  • Thyreoidea v. Birte Nygaard og Jens Faber

Vi har inden for de seneste år udviklet et tæt samarbejde med flere højt specialiserede afdelinger på Herlev Hospital, og har samarbejdspartnere på kardiolgoisk afdeling Rigshospitalet og Skejby samt i udlandet, der medfører et stigende antal ph.d studier.

Professorater

Overlæge, dr. med Jens Faber og overlæge, dr. med Julia Johansson ved Københavns Universitet

Redaktør