Uddannelse af sygeplejersker i Medicinsk Afdeling

Denne side henvender sig til dig, der er i gang med en sygeplejeuddannelse og gerne vil have en præsentation af klinikforløbet på Herlev Hospital, Medicinsk Afdeling.

Sygeplejeuddannelsen er et fuldtidsstudium og planlægges ud fra bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje og ud fra en national studieordning. Sygeplejeuddannelsen er en mellemlang videregående sundhedsuddannelse med status af professionsbachelor.
Uddannelsen varer 3 ½ år og er tilrettelagt over 14 moduler.

Sygeplejeuddannelsen er en dynamisk uddannelse, der veksler mellem teoretisk uddannelse på sygeplejeskole og klinisk oplæring på forskellige afdelinger på et hospital.
Gennem uddannelsen opnår du en række kompetencer, som sætter dig i stand til at varetage den fysiske pleje og menneskelig omsorg baseret på solid teoretisk viden og praktisk kunnen.
På Medicinsk Afdeling O106 og O107 har vi ca. 18 sygeplejestuderende pr modul i klinik fordelt på hhv. 1., 2., 4. og 11-12 modul (hhv. den grundlæggende og komplekse sygepleje).

Vi lægger vægt på et godt studiemiljø, og der bliver gjort en stor indsats for, at du skal føle dig tryg og velkommen fra den første dag. Du kommer til at indgå som ligeværdig samarbejdspartner med det uddannede personale og bidrager til det tværfaglige samarbejde.
De studerende følger en klinisk vejleder i klinikken, der er med til at sikre den faglige og kliniske kvalitet i sygeplejeuddannelsen og er med til, sammen med den enkelte studerende, at strukturere uddannelsen med mulighed for kompetenceudvikling og differentierede læringsmuligheder.

I uddannelsesforløbet er der fire studiesamtaler med fokus på den studerendes udvikling samt læringsbehov. Vi har faste ugentlige undervisningsdage for 4 modul studerende samt sosu-elever med fokus på grundlæggende sygepleje. På Herlev Hospital er der fællesundervisning for 11-12 modul studerende f.eks i ledelse og organisation samt forskning og udvikling i sygeplejen. Alle studerende har derudover tilbud om at deltage ved den undervisning, der udbydes til personalet i Medicinsk Afdeling.

Vi har valgt at anvende studieunit som læringsrum, hvorved alle studerende har let adgang til vejledning og refleksion ved de tilknyttede vejledere. 
Vi prioriterer refleksion som læringsredskab højt, hvilket varetages løbende af koordinerende/kliniske vejledere samt ugentligt af klinisk lektor. For at blive indstillet til den interne prøve skal du have godkendt en studieaktivitet, men du vil i løbet af klinikforløbet arbejde med flere studieaktiviteter. Klinikken afsluttes med intern prøve for alle studerende.

Efteruddannelse for sygeplejersker på Medicinsk Afdeling:
Som sygeplejerske i afdelingen er der mulighed for efteruddannelse, f.eks. klinisk vejleder uddannelse, diverse diplomuddannelser, master- samt kandidat uddannelse.
Redaktør