Uddannelse af social- og sundhedsassistenter i Medicinsk Afdeling

Denne side henvender sig til dig, der er i gang med en social- og sundhedsassistentuddannelse og ​gerne vil have en præsentation af praktikperioden på Herlev Hospital, Medicinsk Afdeling.

​Social- og sundhedsassistentuddannelsen varer 1 år og 8 måneder, og det forudsættes, at du har taget social- og sundhedshjælperuddannelsen eller har mindst 14 måneders relevant erhvervs- eller uddannelseserfaring. Uddannelsen består af både skoleophold og praktik. Vi har i Medicinsk Afdeling elever i den første praktik (den grundlæggende sundheds- og sygepleje), som løber over 20 uger.
Som social- og sundhedsassistent kan du fx arbejde på hospital, i psykiatrien eller i ældreplejen. Samtidig giver social- og sundhedsuddannelsen mulighed for at læse videre til f.eks sygeplejerske.
På Medicinsk Afdeling, O106 og O107 har vi ca. 16 sosu-elever pr semester.

Vi lægger vægt på et godt læringsmiljø, og der bliver gjort en stor indsats for, at du skal føle dig tryg og velkommen fra den første dag. Du kommer til at indgå som ligeværdig samarbejdspartner med det uddannede personale og bidrager til det tværfaglige samarbejde.
Eleverne følger en praktik-/daglig vejleder i klinikken, der er med til at sikre den faglige og kliniske kvalitet i uddannelsen og er med til, sammen med den enkelte elev, at strukturere uddannelsen med mulighed for kompetenceudvikling og differentierede læringsmuligheder.

I praktikforløbet er der tre samtaler; en forventnings-, en midtvejs- og en slutevaluering med fokus på elevens udvikling samt læringsbehov. Vi har faste ugentlige undervisningsdage for 4 modul sygeplejestuderende samt sosu-elever med fokus på grundlæggende sygepleje. Alle studerende og elever har derudover tilbud om at deltage ved den undervisning, der udbydes til personalet i Medicinsk Afdeling.

Vi har valgt at anvende studieunit som læringsrum, hvorved alle elever har let adgang til vejledning og refleksion ved de tilknyttede vejledere.
Vi prioriterer refleksion som læringsredskab højt, hvilket varetages løbende af praktik-/daglig vejledere. Praktikforløbet afsluttes med en skriftlig opgave, som skal godkendes af praktikstedet.
Redaktør