Uddannelse af lægesekretærer i Medicinsk Afdeling

​​

Lægesekretæren spiller en stor rolle i arbejdet med at sikre et godt og sammenhængende patientforløb. 
Som lægesekretær har man et spændende job med fokus på IT, administration og kommunikation.
 
Det tager normalt to år at blive lægesekretær og uddannelsesforløbet veksler mellem en praktisk oplæring på forskellige afdelinger på hospitalet og en teoretisk uddannelse på en handelsskole.

På Medicinsk Afdeling har vi ca. 4 lægesekretærelever årligt på forskellige uddannelsestrin. Eleverne er ca. tre måneder i et af vore ambulatorier og tre måneder på et af sengeafsnittene. Der er ansat flere elevansvarlig lægesekretærer i afdelingen.

Undervisningen foregår som ”mesterlære”.  Den elevansvarlige lægesekretær underviser i sygdomslære, medicin, bestilling af laboratorieprøver, journalskrivning, røntgenbestilling, Sundhedsplatformens elektroniske journal samt elektronisk post til praktiserende læger. 
Der undervises også i juridiske regler for videregivelse af informationer vedrørende patienter til andre instanser samt i elektronisk korrespondance til kommuner og privatpraktiserende læger.

Når man er elev i afdelingen er der mulighed for at gå med på stuegang, overvære en ambulant journaloptagelse eller overvære en behandling/undersøgelse. 

Som elev er man elev i hele regionens sygehusvæsen.

Vi lægger stor vægt på, at eleverne skal føle sig trygge, at de indgår som ligeværdige samarbejdspartnere med de uddannede lægesekretærer, og at de bidrager til det tværfaglige samarbejde. I uddannelsesforløbet er der forventningssamtale, midtvejsevaluering og slutevaluering både på sengeafsnittet og i ambulatoriet., disse evalueringer foretages i samarbejde. Redaktør