Uddannelse af læger i Medicinsk Afdeling

​Denne side henvender sig til dig, der er i gang med en lægeuddannelse, enten prægraduat eller postgraduat.
Afdelingen deltager aktivt både i den lægelige kandidatuddannelse og i lægernes videreuddannelse.

Postgraduat lægeu​​​ddannelse (videreuddannelse af læger)

Afdelingen har følgende grenspecialer: Endokrinologi, geriatri, infektionsmedicin og lungemedicin. Afdelingen deltager i den lægelige videreuddannelse inden for både basis-, introduktions- og speciallægeuddannelsen. Uddannelsen varetages gennem supervision, feedback, vejledersamtaler samt kompetencevurdering med udgangspunkt i specialets målbeskrivelse. Alle afdelingens yngre læger tildeles en vejleder og forventes sammen med denne at udfærdige uddannelsesplaner.

Vi har fokus på supervision og kompetenceudvikling og forventer progression i de individuelle kompetencer under de enkelte uddannelsesforløb.

Afdelingen er lydhøre overfor ønsker om specifik afdelings- eller ambulatorietilknytning, der kræves for opfyldelse af specifikke kompetencer.

Basisuddannelsen - KBU

Vi har adskillige KBU-forløb om året, de fleste i deres første ophold og nogle enkelte i andet KBU-ophold. KBU-lægerne tilstræbes tilknyttet et af afdelingens grenspecialer.

Introduktionsuddannelsen til de interne medicinske specialer

De 4 interne medicinske grenspecialer har hver tilknyttet 2 eller flere læger i introduktionsstilling til specialet. Den almindelige dagfunktion tilstræbes at foregå i det tilknyttede speciale.

​Speciallægeuddannelsen – almen medicin

Lægerne tilknyttes et af specialerne.

Speciallægeuddannelsen i de interne medicinske specialer

Afdelingen deltager i "Den fælles intern medicinske grunduddannelse" (common trunk) i uddannelsen af speciallæger i kardiologi, hæmatologi, nefrologi og lungemedicin. Afdelingen uddanner speciallæger i den specialespecifikke del i geriatri og endokrinologi, sidstnævnte som højt specialiseret funktion.

Afdelingen har desuden sideuddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk Mikrobiologi og Dermatologi.​

Prægraduat lægeu​​​ddannelse

Medicinsk Afdeling deltager aktivt i den lægelige kandidatuddannelse i samarbejde med Københavns Universitet. Afdelingen står for undervisningen i endokrinologi, infektionsmedicin, lungemedicin, geriatri og store dele af den interne medicin for medicinstuderende på flere semestre. Afdelingen er også med til at afholde eksamen i specialerne.

Undervisningen foregår dels som teoretisk undervisning i hold og ved forelæsninger og dels ved praktisk undervisning i afdelingen. I den praktiske undervisning bliver de studerende oplært i journaloptagelse og undersøgelse af patienter samt i udredning og behandling af patienter inden for medicinske sygdomme og endokrinologi.​


 


Redaktør