At arbejde som lægesekretær i Medicinsk Afdeling

I Medicinsk Afdeling er ansat ca. 30 lægesekretærer. Gruppen består af små enheder tilknyttet enten et af vore sengeafsnit eller ambulatorier og dagafsnit. Vi hjælper hinanden på tværs af afsnit og har en god fællesskabsånd. ​

Lægesekretær Inge Scheicher Jacobsen

​Inge Schleicher Jacobsen har været ansat i Medicinsk Afdeling siden januar 2011. Hun har base i afdelingens korttidsafsnit på 5. sal, hvor hun sammen med to sekretærkolleger varetager skrivning af notater fra stuegang samt epikriser.
Inge arbejdede tidligere på Frederikssund Hospital, men i forbindelse med fusion og nedlukning af dele af hospitalet blev hun spurgt, om hun havde lyst til at flytte arbejdsplads til Herlev Hospital, hvor Medicinsk Afdeling skulle åbne et nyt kortidsafsnit. Inge sagde ja tak uden tøven. Inge fortæller om sidst første indtryk af Medicinsk Afdeling:

”Mit første indtryk af Medicinsk Afdeling var, at alle var meget imødekommende. Det var jo et stort hospital at komme til og jeg havde fået en længere vej til arbejde, men det blev opvejet af alt det gode. Jeg mødte positive og hjælpsomme mennesker og følte mig allerede efter tre måneder hjemme på Herlev Hospital.”

Teamspirit blandt sekretærerne
Sekretærflokken i Medicinsk Afdeling tæller ca. 30 sekretærer. Sekretærerne sidder spredt i huset med stor fysisk afstand i mellem sig, da vi spænder over tre sengeafsnit på 5., 6. og 7. sal samt flere ambulatorier og dagafsnit både i sengetårnet og i pavillonbygninger i området.

Inge kan lide at sekretærgruppen er god til at hjælpe hinanden på tværs af afsnittene og skriver selv ofte selv for andre afsnit, både sengeafsnit og især det endokrinologiske ambulatorium, som hun skriver fast for nogle dage om ugen.

”Det er fantastisk spændende at hjælpe med at skrive for ambulatoriet, der er jo mange forskellige slags patienter i ambulatoriet og jeg synes virkelig der er kød på notaterne. Det er afvekslende og skaber variation i hverdagen, det kan jeg godt lide. Det er jo også det, der er smart med MIRSK digital diktering, at vi kan følge med i hvem der har brug for hjælp til skrivning i de andre afsnit, og alle er flinke til at hjælpe hinanden ved f.eks. sygdom og ferie. I det hele taget synes jeg, der er en rigtig god ånd blandt sekretærerne”


Tværfagligt samarbejde
Når man spørger Inge om det tværfaglige samarbejde i korttidsafsnittet svarer hun:
”Smaddergodt, det kører bare. Af de steder jeg har arbejdet er det her det fungerer allerbedst” og uddyber, at lægerne har dikteringsrum lige ved siden af sekretærernes kontor og dermed er det let at koordinere arbejdsopgaver og give besked til hinanden om prioriteringer og lignende. På den måde glider samarbejdet let og gnidningsfrit mellem sekretærer, læger og sygeplejersker.

Frivilligt weekendarbejde
Sekretærerne i Medicinsk Afdeling har mulighed for aftenarbejde og weekendarbejde for de af sekretærerne der har lyst til det. Ordningen kører på frivillig basis. Nogle vælger at skrive hjemmefra når de har weekendvagt, mens andre hellere vil møde op fysisk. Det bestemmer man selv. I weekenderne skrives for sengeafsnittene. En arbejdsweekend udløser normalt to hverdagsfridage i den efterfølgende uge.

Mulighed for udvikling
Som lægesekretær i Medicinsk Afdeling er der rig mulighed for dygtiggørelse inden for egne interesseområder, f.eks. i form af at blive elevansvarlig, arbejde med VIP-database, blive superbruger i GS eller Officepakken eller uddanne sig til webredaktør. Samtidig er der mulighed for at få indflydelse på beslutningsprocesser i afdelingen ved at være aktiv i f.eks. MED-udvalg eller som arbejdsmiljørepræsentant.

Ledende lægesekretær Jeannett Svensson siger:
”Det er vigtigt for mig at mine medarbejdere trives godt og at de finder tilfredsstillelse i deres arbejde, så når nogen kommer til mig og beder om lov til at prøve kræfter med noget nyt, så er jeg meget åben over for det”

Fremtidens opgaver for lægesekretærerne.
​Det er svært at spå om fremtiden, men en ting er sikkert; lægesekretærfaget udvikler sig hele tiden i takt med at patientjournaler bliver elektroniske og muligheden for talegenkendelse udbredes. Bliver lægesekretærer så overflødige? Ikke i Medicinsk Afdeling. Her tænker vi fremad og forsøger at fremtidssikre lægesekretærgruppen ved f.eks. at uddanne sekretærerne som lean-agenter, der skal kunne hjælpe til at med at effektivisere og trimme arbejdsgange i afdelingen. Samtidig har vi fokus på efteruddannelse så vi kan føje flere kompetencer til sekretærgruppen, f.eks. gennem det regionale efteruddannelsestilbud for lægesekretærer, ULLA (Udviklende Læringsforløb for Lægesekretærer og øvrigt Administrativt personale med tæt kontakt til patientforløb) som flere af afdelingens sekretærer har deltaget i.​​
Redaktør