At arbejde som læge i Medicinsk Afdeling

Reservelæge Katarina Hörnqvist Rasmussen fortæller

Katarina er ansat som mellemvagt i Medicinsk Afdeling, der med flere specialer favner bredt. Der er mange patientkategorier i afdelingen med forskellige behandlingsbehov. Medicinsk Afdeling består af tre sengeafsnit; O105, O106 og O107. Katarina er primært tilknyttet O106. Hendes arbejde indebærer stuegang, ambulatoriearbejde og vagter i skadestuen og akutmodtagelsen (AMA). Hun arbejder gennemsnitligt 37 timer om ugen og har ca. 3-5 18 timers vagter pr. måned.

En læges hverdag:

Vagttyper:

·         En dagvagt fra kl. 8.00-16.00 – her tilses de akutte medicinske patienter i skadestuen og AMA.

·         Alm. dagarbejde fra kl. 8.00-15.00 – morgenkonference, stuegang, middagskonference, røntgenkonference og opfølgning på stuegang. Desuden er der arbejde i daghospitalet og ambulatorierne. En gang ugentligt går en læge fra enten O106 eller O107 medicinske tilsyn på Psykiatrisk Center i Ballerup.

·         Aften- og nattevagter foregår i tidsrummet fra kl. 15.30-9.00 i hverdagene og til 9.30 i weekenden. Her tilses akutte patienter i skadestuen og AMA, mens dårlige patienter tilses på afdelingerne. Endvidere går lægerne akutte medicinske tilsyn.

I Medicinsk Afdeling er der hver dag 5 læger i vagtholdet:

·         1 forvagt (8-skiftet) – forvagtslægen indlægger primært lægehenviste patienter, og tilser efter klokken 15 dårlige patienter på den af afdelingerne vedkommende er tilknyttet.

·         2 mellemvagter (2 x 8-skiftet) – mellemvagtslægerne indlægger både patienter fra skadestuen og AMA, og går tilsyn på patienter i de øvrige specialers modtageafsnit.. De 2 mellemvagter har desuden efter klokken 15 ansvaret for at tilse de dårlige pateinter på O105 og i den afdeling som forvagten ikke er tilknyttet. I dagtid i hverdagene sigtes mod, at begge mellemvagter laver en gennemgang, og de to mellemvagter skiftes til at være ansvarlig for skadespatienterne. Ved behov superviseres forvagten.

·         2 bagvagter – bagvagtslægerne gennemgår alle indlagte patienter. De går medicinske tilsyn i huset og aftenstuegang på afdelingerne. Bagvagterne er på tilkald om natten.

Arbejdspresset i vagterne er meget varierende. Der kan være stille dage afløst af hektiske. I pressede situationer stilles store krav til fleksibilitet og kompetencer, hvilket gør samarbejdet mellem plejepersonale og lægegruppen essentielt.

I afdelingen er der næsten hver dag en yngre læge, som er sat på til uddannelsesdag fra 8-12. En uddannelsesdag skal primært bruges i afdelingen og kan bruges til at komme på besøg i et af ambulatorierne og lære om andre problemstillinger end dem, der præger ens primære arbejdsområde. Man kan også aftale en relevant ekstern uddannelsesdag med sin vejleder. Fra 13-17 fungerer man som sweeper i AMA.

Særligt for arbejdet med medicinske patienter:

Medicinsk Afdeling tilbyder bredt internt medicinsk arbejde. O106 er specialiseret i geriatri og endokrinologi, mens O107 er specialiseret i infektionsmedicin og lungemedicin.
I Medicinsk Afdeling er det ofte nødvendigt at se på hele mennesket. Patienterne har ofte flere konkurrerende lidelser, og det er nødvendigt også at have overvejet patientens sociale situation, inden de kan udskrives.
Det betyder, at afdelingen har etableret et godt samarbejde med de fleste kommuner via de visiterende sygeplejersker. (Det, at afdelingen er med til at samle folk op i forhold til deres liv uden for hospitalet, giver afdelingens personale en god forståelse for den primære sektor).

Gode ting ved Medicinsk Afdeling:

De fantastisk gode kolleger, at der er en god stemning i lægegruppen, et godt sammenhold de yngre læger imellem, og at der altid er god og saglig vejledning fra bagvagterne – også midt om natten. Man kan også ringe til de infektionsmedicinske læger, selvom de ikke er på vagt, hvis man har behov for hjælp vedr. en infektionsmedicinsk problematik.
Katarina værdsætter, at hendes vagter er alsidige, og hun finder, at Medicinsk Afdeling er en spændende arbejdsplads pga. det brede patientoptag. Ligesom hun finder, at afdelingen er et godt sted at være uddannelsesmæssigt af samme årsag. Dertil er der i afdelingen et godt miljø for indlæring af yngre læger. Der er fx middagskonference hver dag, hvor man som yngre læge kan konferere patienter med speciallægerne.
Medicinsk Afdeling har samtidig fordelen af at kunne tilkalde MAT-team fra intensiv, hvilket giver en fantastisk ro, når man står med akut dårlige patienter.

Da alderssammensætningen af patienterne i afdelingen er høj, kommer døden og det terminale forløb tæt på i dagligdagen. Dette er personalet rigtig gode til at håndtere, og der er en fin balance mellem det menneskelige og professionelle. Plejepersonalet er gode til at takle situationen og skabe ro og holde i hånd, så patienten får en god og tryg oplevelse i sin sidste tid.


Redaktør