Infektionsmedicinsk Ambulatorium

​​​​​​​​

Adresse  ​​​​

​Opgang 64, etage 03

Telefontid alle hverdage kl. 8.00-15.00

Telefon: 38 68 42 09 / 38 68 34 52

Åbningstider 

Mandag-torsdag kl. 8.00-14.30
Fredag kl. 8.00-14.00


I Infektionsmedicinsk ambulatorium varetager vi undersøgelse og behandling af:

  • generelle infektionsmedicinske sygdomme
  • tropesygdomme 
  • kroniske virusinfektioner, som Hiv og Hepatitis B og C

Endvidere tilbyder vi ambulant opfølgning af patienter, der har været indlagt i Afdeling O med infektionssygdomme.

Herudover er der mulighed for vurdering af patienter med nyopstået feber af ukendt årsag, eks patienter, der nyligt er kommet hjem fra troperne og skal udredes for malaria. Dette kan ske efter forudgående kontakt til en af speciallægerne i infektionsmedicin. (tlf. 3868 0670 )

Ambulatoriet varetager også behandling af patienter med:

  • Clostridium Difficile og udlever vederlagsfri antibiotika til disse patienter
  • resistente bakterier, eks MRSA eradikeres (behandles) Opfølgende kontrol foregår via egen læge.

Kontakt til sygeplejerskerne i Infektionsmedicinsk ambulatorium i åbningstiden:

tlf. nr. 3868 4209 eller 3868 3452, bedst mellem kl. 8 og 10.

Ved akut sygdom, relateret til det ambulante forløb, uden for ambulatoriets åbningstid:

  • vagthavende bagvagt, tlf. nr. 3868 2053 
  • vagthavende mellemvagt, tlf. nr. 3868 2113

I oktober måned tilbydes, efter forudgående aftale, influenza vaccination til Herlev Hospitals personale.

Telefon til speciallæge i Infektionsmedicin 3868 0670

Afdelingssygeplejeske Tine Bech

Specialeansvarlig overlæge Ida Gjørup

​Ledelse af Infektionsmedicinsk Ambulatorium

Den daglige ledelse af Infektionsmedicinsk Ambulatorium varetages af
Klinisk lektor, overlæge  
Afdelingssygeplejerske 

Redaktør