Geriatrisk Ambulatorium

​I Geriatrisk Ambulatorium modtages ældre patienter til undersøgelse og behandling efter indlæggelse og geriatriske patienter henvist fra praktiserende læge.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Vi er særlig​​t gode til:

- Medicinsk behandling til ældre

- Helhedsvurdering og -behandling af ældre mennesker

Geriatrisk Ambulatorium

Her undersøges og behandles ældre patienter med medicinske sygdomme. Mange ældre patienter henvises med fald, balanceusikkerhed og/eller svimmelhed nogle patienter med flere samtidige sygdomme samt vanskeligheder med at få hverdagen til at hænge sammen. En del patienter henvises til opfølgning efter udskrivelse fra vores sengeafsnit.

Undersøgelse og behandling:

Undersøgelse og behandling foregår i et tæt samarbejde mellem følgende sundhedsfaglige personaler: Læger, sygeplejersker og sekretærer, som alle inden for deres fagområde har specialviden inden for geriatri. Afhængig af problemstillingen vil du møde en eller flere af disse fagpersoner.

Henvisning

Henvisning til ambulatoriet kan modtages fra:

Sengeafsnit/ambulatorier på regionens hospitaler.

Patientens praktiserende læge eller evt. praktiserende speciallæge.

​Geriatri 

Geriatri betyder læren om alderdommens sygdomme, deres årsager, diagnose, behandling og forebyggelse.

En geriatrisk vurdering omfatter:

·         Undersøgelse og behandling af symptomer og smerter.

·         Gennemgang og evt. ændring af din medicin.

·         Undersøgelse af gang, balance og styrke.

·         Afdækning af din kost og ernæringstilstand.

·         Undersøgelse af din hukommelse og orienteringsevne.

·         Undersøgelse af dit humør inkl. om du lider af depression og angst.

·         Vurdering af din livssituation herunder

·         Gøremål og aktiviteter i dagligdagen.

·         Socialt netværk, herunder praktisk hjælp fra familie, bekendte og hjemmepleje.

·         Hjælpemidler og behov for hjælpeforanstaltninger.

 

Planen for undersøgelse og behandling tilrettelægges i samarbejde mellem dig og ambulatoriets personale. Vi inddrager gerne dine pårørende, som er velkomne til at deltage i undersøgelser og samtaler. Vi tilstræber herigennem et sammenhængende og meningsfuldt forløb.

Du bliver tilknyttet en kontaktlæge eller en kontaktsygeplejerske, der har ansvar for sammenhæng i dit forløb, herunder planlægning af hjælp i hjemmet og plan for genoptræningen, hvis der er behov for det.

 

Vi orienterer din praktiserende læge og evt. hjemmeplejen løbende om undersøgelsesresultater og behandlinger, medmindre du har frabedt dig videregivelse af informationer. 

Ved forløbets start udfylder du en såkaldt samtykkeerklæring.

​​​​

Redaktør