Kontakt Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

​Kontaktoplysninger for Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Skriv til os

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
Opgang 59, etage 05
2730 Herlev

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer eller oplysninger om dit helbred, skal du skrive til os på en sikker forbindelse.

For borgere og patienter

Vær opmærksom på at vi udelukkende oplyser svar på prøver til sundhedsfagligt personale. Privatpersoner bedes kontakte den prøvetagende læge eller afdeling, for information vedrørende bestilte prøver eller prøvesvar. Bemærk, at prøvesvar kan tilgås på sundhed.dk ved brug af NemID.brev ikon til snabel a.png


Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du skrive til os via e-mail

For sundhedsfagligt personale

Er du læge/sundhedspersonale og har brug for akut information/rådgivning uden for åbningstiden, kontakt os via omstillingen på 38 68 38 68.

For virksomheder og myndigheder

Virksomheder og myndigheder kan skrive sikkert til os via: