Infektionshygiejnisk Enhed

​Her kan du læse lidt om,​ hvem Infektionshygiejnisk Enhed er og hvordan du kommer i kontakt med dem.

​​F​oto:Co​lou​rbox

Infektionshygiejnisk Enhed rådgiver om infektionshygiejne og forebyggelse af infektioner. Opgaverne varetages af hygiejnesygeplejersker og læger i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.Redaktør