Projekter

​​Her på siden finder du se en oversigt over KMA´s forskningsprojekter og hente eventuelle publikationer.

Vi beskæftiger os bl.a. med emner inden for nedenstående områder, du finder ligeledes publiceret matriale relateret til det enkelte projekt:

Antibiotic stewardship

  • Udvikling af kvalitetsindikatorer for antibiotic stewardship på hospitaler og i primærsektoren
  • Klinisk antibiotic stewardship – en styrkelse af indsatsen gennem daglig opfølgning, feedback og intervention (RUC, Institut for Almen Medicin, Region Hovedstadens Apotek)

Antibiotikaforbrug blandt børn

Bakteriæmi

  • Populationsbaserede bakteriæmistudier (KMA Hvidovre og Ålborg)
  • Optimering af detektion af svampe i bloddyrkninger

Brystkirurgiske infektioner

  • Diagnostik og behandling af serom efter mammakirurgi (Brystkirurgisk afd. på Herlev Hospital og Rigshospitalet)

Endocarditis

  • Diagnostik og behandling (Kardiologisk afd., Gentofte Hospital)

Identifikation af mikroorganismer

  • Actinobaculum schaalii
  • Streptococcus dysgalactiae

Ortopædkirurgiske infektioner

  • Diagnostik og behandling af proteseinfektioner
  • Klinisk betydning af propionibakterier (Ortopædkir. Afd., Herlev-Gentofte Hospitaler)


Redaktør