Projekter

​​KMA samarbejder gerne i forhold til videnskabelige projekter.​

KMA har et højt niveau af forskningsaktivitet,​ og vi samarbejder gerne i forhold til videnskabelige projekter inden for vores fagområder. Vi beskæftiger os bl.a. med emner inden for nedenstående områder:


Antibiotic stewardship

 • Udvikling af kvalitetsindikatorer for antibiotic stewardship på hospitaler og i primærsektoren
 • Klinisk antibiotic stewardship – en styrkelse af indsatsen gennem daglig opfølgning, feedback og intervention (RUC, Institut for Almen Medicin, Region Hovedstadens Apotek)


Bakteriæmi

 • Populationsbaserede bakteriæmistudier (KMA Hvidovre og Ålborg)
 • Optimering af detektion af svampe i bloddyrkninger


Endocarditis

 • Diagnostik og behandling (Kardiologisk afd., Gentofte Hospital)


Ortopædkirurgiske infektioner

 • Diagnostik og behandling af proteseinfektioner
 • Klinisk betydning af propionibakterier (Ortopædkir. Afd., Herlev-Gentofte Hospitaler)


Brystkirurgiske infektioner

 • Diagnostik og behandling af serom efter mammakirurgi (Brystkirurgisk afd. på Herlev Hospital og Rigshospitalet)


Identifikation af mikroorganismer

 • Actinobaculum schaalii
 • Streptococcus dysgalactiae


Antibiotikaforbrug blandt børn

 • Sociale og geografiske variationer 
 • ​"Vent og Se" - recepter


​Er du igang med et forskningsprojekt, som har mikrobiologiske aspekter, så vil vi gerne høre om det, selvom du ikke umiddelbart har brug for et direkte samarbejde.

Ved brug af mikrobiologiske svar i artikler og kasoistikker vil KMA gerne orienteres før publikation.
 
Du kan skrive til:

Ledende overlæge Jens Otto Jarløv

Redaktør