​​​

Uddannelse

​Herunder kan du se hvilke uddannelser du kan tage i Klinisk Biokemisk Afdeling.

Afdelingens uddannelser


Bioanalytiker

Afdelingen deltager i uddannelsen af ca. 75 bioanalytikerstuderende pr. år i samarbejde med regionens øvrige laboratorier og Professionshøjskolen Metropol.


Lægeuddannelsen på Klinisk Biokemisk Afdeling

Afdelingen tilbyder introduktion til det klinisk biokemiske speciale samt en forskningsmæssig uddannelse på højeste internationale niveau med udgangspunkt i et projekt du selv er med til at definere. Under tæt vejledning afhængig af dit behov, vil du lære at bearbejde, analysere og dokumentere dine forskningsresultater. Vi forventer omvendt, at du selv gør alt, hvad du kan for at tilegne dig ny viden. Forskningsuddannelse handler bl.a. om at lære selv at tilegne sig og skabe ny viden.

Du vil lære at holde foredrag og undervise på både dansk og engelsk. Vores overordnede mål er, at du det første år får startet et forskningsprojekt samt skrevet en artikel som førsteforfatter i et internationalt højt rangeret tidsskrift. Derudover vil du kunne lære laboratorieteknikker indenfor almindelig klinisk biokemi såvel som DNA teknologi samt statistik og databasehåndtering. Forskningsuddannelsen hos os kan bruges i alle lægelige specialer såvel som i lægemiddelindustrien.

Afdelingens største forskningsgruppe samarbejder med Klinisk Biokemisk afd., Rigshospitalet samt med mange afdelinger i Danmark og internationalt, bl.a. drevet af den enkelte læges interessefelt. Aktuelt består gruppen af 4 professor/overlæger, 4 andre overlæger, 2 afdelingslæger, 1 seniorforsker, 6 post doc'er, 8 ph.d. studerende, 2 kommende ph.d. studerende, 2 medicinstuderende og 12 bioanalytikere. Du vil deltage i ugentlige forskningsmøder for gruppen, inklusive journalclub hver anden uge.

Læs mere på hospitalets side om lægeuddannelsen​.


Redaktør