Sådan er vi organiseret


Afdelingsledelsen består af

Ledende overlæge Pia R. Kamstrup

Ledende overbioanalytiker Kristina Rasmussen

Under Afdelingsledelsen er nedsat:

  •      Et Ledelsesteam
  •      Et MED udvalg
     2 Stabsfunktioner
  • Kvalitetsenhed
  • IT funktion
Et Sekretariat

Selve laboratoriet på Herlev matriklen er opbygget af 5 sektioner som ledes af afdelingsbioanalytikere og speciallæger. Til hver sektion er også knyttet faglige specialister vedr. daglig produktion.

  • Kemi
  • Immunkemi og Specialanalyser
  • Hæmatologi og Koagulation
  • POCT, EKG, Ambulatorie, Prøveforsendelse
  • DNA og Fæcesscreening
Afdelingen indeholder også en stor forskningsenhed hvortil Herlev-Østerbro undersøgelsen er knyttet. Denne ledes af 2 professorer og en afdelingsbioanalytiker.

Redaktør