Sundhedspris

Afdelingen har modtaget sundhedsprisen Global Exellence. 

Målet med Global Excellence Sundheds​prisen er at anerkende og fremme kompetente faglige miljøer i international særklasse inden for sundhedsområdet på regionens universiteter og hospitaler - samt at understøtte, at det høje internationale niveau yderligere styrkes og fremmes.​ 

                                                          

Redaktør