Sundhedspris

Afdelingen har modtaget sundhedsprisen Global Exellence. 

​I 2011 og i 2015 modtog afdelingen prisen for Global Excellence i Sundhed fra Region Hovedstaden, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet (http://www.regionh.dk/menu/Forskning/Global+Excellence/).


Målet med Global Excellence Sundheds​prisen er at anerkende og fremme kompetente faglige miljøer i international særklasse inden for sundhedsområdet på regionens universiteter og hospitaler - samt at understøtte, at det høje internationale niveau yderligere styrkes og fremmes.​ 

                                                          

Redaktør