​​

Om forskningen på KBA

​Klinisk Biokemisk afdelings vigtigste aktuelle forskningsområde er udvikling af nye diagnostiske metoder til afsløring af kræft samt undersøgelser af sammenhængen mellem specifikke mutationer og sygdomme i hjerte-kredsløb, lunger og hjerne.Forskningsmæssigt beskæftiger vi os med årsager til, forebyggelse af og arvelighed af store folkesygdomme som blodprop i hjertet, slagtilfælde, kræft, lungesygdomme, psykiatriske lidelser, autoimmune tilstande mm. Metodemæssigt laver vi humane studier med molekylærgenetik, Mendelsk randomiseringsstudier, interventionsstudier og epidemiologi. Hertil har vi indsamlet informationer, plasma og DNA på over 150.000 raske og syge danskere, og vi har ved hjælp af dette materiale de sidste 15 år publiceret forskning på højt internationalt niveau (slå evt. selv afdelingens forskere op i PubMed på: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nordestgaard+BG%5Bau%5D+OR+Bojesen+SE%5Bau%5D

Redaktør