Deltager information, Herlev Østerbro undersøgelsen

Telefon 38 68 20 98 mandag - torsdag kl. 19 - 20.
Udenfor denne telefontid bedes du henvende dig via e-mail.


Professor Børge Nordestgaard

Kære deltager, tak fordi du vil være med i undersøgelsen!

Med din deltagelse bidrager du til at øge vores medicinske viden om mange forskellige alvorlige sygdomme, som hvert år rammer mange tusinde danskere. Selve den fysiske undersøgelse foregår på Klinisk Biokemisk Afdeling på Herlev Hospital.

Din deltagelse gør os bedre

Ved at deltage indgår dine målte data i en database over personer fra det Københavnske område. De data ligger til grund for vores medicinske forskning. Vi forsker både i hjertekarsygdomme, lungesygdomme, cancer, og mange andre sygdomme. Et af vores mål er at finde frem til de data, eller kombinationer af målte data ved en helbredsundersøgelse, som indikerer alvorlige sygdomme. Det betyder at din deltagelse er med til at gøre os bedre til at forudsige om en person er i risiko for at udvikle en bestemt sygdom - samt gøre os bedre til at forstå de sygdomsprocesser, der indgår i disse sygdomme.

Dit bidrag er vigtigt

Udfordringen i denne form for medicinsk forskning er at skelne imellem almindelig biologisk variation og variation som skyldes sygdom.

Til det behøves en meget stor mængde data, både fra raske og syge, så derfor er det vigtigt at også du deltager, uanset om du er helt rask eller fejler en eller flere sygdomme.

Undersøgelsen er en helbredsundersøgelse

Selve undersøgelsen ligner en almindelig helbredsundersøgelse, hvor bla. din højde, vægt og blodtryk bliver målt. Desuden bliver der taget forskellige blodprøver og din lungefunktion bliver målt. Dit udfyldte spørgeskema bliver desuden gennemgået af en ekspert, sammen med dig, for at undgå misforståelser.

Resultater af undersøgelsen 

Indenfor ca. 6 uger efter undersøgelsen modtager du et brev  i din e-boks med de vigtigste resultater af undersøgelsen.

Undersøgelsen finder sted på Herlev Hospital

I Klinisk Biokemisk Ambulatorium (blodprøvetagning) som findes i behandlingsbygningen, opgang 104, etage 04, afsnit M1. Ambulatoriet er åbent for deltagere i Herlev/Østerbroundersøgelsen mandag-torsdag i tidsrummet kl.15:00-18:30. Alle, der trækker et nummer inden kl. 18.30, bliver undersøgt samme dag.

Kort over hospitalet

- Kommmer du med offentlig transport, gå da til opgang 15 og videre til venstre til afsnit M og så med elevator til etage 04. 

- Benytter du den overdækkede Parkering 1, eller parkering 2, gå da til opgang 62. Bemærk  at indgangen til denne opgang ligger på 3. sal, så du skal kun gå eller køre 1 etage op med elevatoren og derefter videre til afsnit M1

Benytter du parkering 3, 5, 6 eller P-huset gå da til opgang 104, etage 04, afsnit M1.

Skriv til os på e-mail

Hvis din henvendelse indeholder følsomme og fortrolige oplysninger som fx dit personnummer eller oplysninger om dit helbred, skal du skrive til os på en sikker forbindelse. Det kan du gøre via Digital Post på borger.dk
 

Skriv til os med Digital Post (via borger.dk, login med NemID)
Du kan bruge Digital Post, hvis du ikke er i et forløb på hospitalet.

Har du generelle spørgsmål, der ikke indeholder følsomme og fortrolige oplysninger, kan du skrive til:  hgh-herlev-osterbroundersogelsen@regionh.dk 

Redaktør