Referenceintervaller

​Referenceintervaller for analyser udført på Klinisk Biokemisk Afdeling inkl. analyser på gravide

Gældende data:

Referenceintervaller 19. aug 2020.pdf

Referenceintervaller diverse 19. aug. 2020.pdf


Historiske data:

Referenceintervaller diverse okt 19.pdf

Referenceintervaller diverse okt 19.pdf

Referenceintervaller, blodprøver, 13. aug. 2018

Referenceintervaller, væsker, 13. aug. 2018

Referenceintervaller, blodprøver, 17. maj 2017

Referenceintervaller for gravide

Referenceintervallerne er baseret på nedenstående studier: 

I ovennævnte to publikationer beskrives populationen samt de anvendte metoder, og referenceintervaller anføres for hver af syv tidsperioder.​

En række analyser, som ikke er blevet udført på Gentofte Hospital, stammer fra følgende to publikationer vedrørende gravide fra Uppsala, Sverige: 

1. Anders Larsson, Maria Palm, Lars-Olof Hansson, Samar Basu.
reference values for ά1-acid glycoprotein, ά1-antitrypsin, albumin, haptoglobin, C-reactive protein, IgA and IgM during pregnancy:
Acta Obstetricia et Gynecologica. 2008; 87: 1084-1088.

2. Larsson A, Palm M, Hansson L, Axelsson O
Reference values for clinical chemistry tests during normal pregnancy
BJOG 2008; 115: 874-881.

Redaktør