Faglig information til rekvirenter

Månedlig orientering fra Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA)

Marts 2020

Ny enhed for Pro-brain natriur.peptid [proBNP]

Pr. 16.3.20 skifter KBA enhed på Pro-brain natriur.peptid [proBNP];P som konsekvens af harmonisering blandt RegionH laboratorier for at undgå fejltolkning af patientsvar. Den nye enhed bliver pmol/L og NPU-koden skiftes til NPU26811. Referenceintervallet svarer til det nuværende blot i den nye enhed. Konvertering i forhold til tidligere resultater kan foretages med formlen 1 ng/L = 0,118 pmol/L.

Ny enhed for Somatotropin (GH) 

KBA fremsender prøver til analyse for Somatotropin (GH);P (NPU26675), til KBA, Rigshospitalet. Pr. 4.3.20 er enheden på analysen skiftet fra mIU/L til µg/L. Med den nuværende sporbarhed til IS 98/574 er omregningen: µg/L x 3,0 = mIU/L.

Papirsvar udgår for laktose belastning gruppe

Pr. 16.3. 20 indfører KBA elektronisk svarafgivelse på laktose belastning gruppe; Pt (NPU02542). Papirsvar udgår dermed.

Ombygning af KBA prøvetagningsambulatoriet M1 på He matriklen medfører nye procedurer samt mulig øget ventetid under ombygningen

Aktuelt pågår ombygning af KBA prøvetagningsambulatoriet M1 på He matriklen. Med ombygningen indføres en højere grad af automatisering i prøvetagningsfunktionen og vente- og prøvetagningsfaciliteter forbedres til gavn for patienter og personale. Under ombygningen kan ses forlænget ventetid på prøvetagning for patienter uden tidsbestilling (tidsbestilling kan fortsat kun foretages af rekvirerende afdeling). Andre prøvetagningssteder i RegionH kan som vanligt frit benyttes (jf. https://www.regionh.dk/Sundhed/Patientguiden/naar-du-er-i-behandling-paa-hospitalet/Blodproever-og-EKG-adresser-og-aabningstider/Sider/Blodproevetagning-og-EKG-se-adresser%20og%20%C3%A5bningstider.aspx). Ifm. ombygningen nedlægges M1 gennemgangskøleskabe hidtidigt anvendt til aflevering og afhentning af prøver. Herefter og indtil rørpost er fuldt implementeret skal alle prøver til KBA (blod-urin /væsker og spinal) afleveres direkte i KBA laboratoriet i kvadrat N1/N2 (obs. for KBA prøver, er det ikke nødvendigt med 1 grøn pose per patient, prøver fra flere patienter kan dermed pakkes i samme grønne pose). Prøver til Klinisk Mikrobiologisk afdeling (gule poser) og Klinisk Immunologisk afdeling (røde poser) skal ikke afleveres til N1/N2 – fremtidig aflevering af disse planlægges af Service og Logistik.

Glasskift for hæmatologianalyser

Pr. 15/3-20 skiftes glas for alle hæmatologianalyser til 4mL lilla K2-EDTA glas med sort ring. Visse specialanalyser er fortsat i andre størrelse glas, dette vil fremgå af PTB´en. Der må fortsat bruges 2mL lilla glas med hvid ring ved behov for mindre volumen, fx hos børn. Afdelingerne må gerne skifte tidligere end 15/3-20 og kan bruge deres lager op af lilla prop med hvid ring, men når nye glas bestilles skal det være 4mL lilla K2-EDTA glas med sort ring. Glasskiftet gøres da der opleves mange glas der er fyldt utilstrækkeligt op. Glasskiftet påvirker ikke analysesvar.


Februar 2020

Harmonisering af p-calcium analysen

Pr. 17.2.20 harmoniseres rekvisitionspraksis for p-calciumanalyser på He og Ge matriklen. Dermed nedlægges på Ge matriklen den automatiske måling af ioniseret calcium på baggrund af en rekvireret total calcium-værdi, der falder udenfor intervallet 2,00 mmol til 2,55 mmol/L.  KBA anbefaler, at man anvender total calcium (CALCIUM;P) som screeningsanalyse, og kun bestiller ioniseret calcium, hvis der er mistanke om hypo- eller hypercalcæmi.

Ombygning af prøvetagningsambulatorium, Herlev

I februar måned påbegyndes ombygning af KBA prøvetagningsambulatoriet M1 på He matriklen. Med ombygningen indføres en højere grad af automatisering i prøvetagningsfunktionen og vente- og prøvetagningsfaciliteter forbedres til gavn for patienter og personale.  


Januar 2020

Gliacelleprotein analyseres nu på Herlev

Per 20.01.20 analyseres Gliacelleprotein S-100b;P (NPU19781) på Herlev matriklen og primært til anvendelse hos voksne patienter med milde til lette hovedtraumer vurderet til GCS 14-15 i henhold til anbefalingen fra Scandinavian Neurotrauma Committee (SNC).

Fosfat;P,  ringegrænser indført

Per 20.01.20 og på baggrund af beslutning i SFR Klinisk Biokemi indføres ringegrænse på Fosfat;P (NPU03096), dvs. ved svær hypofosfatæmi (P-Fosfat<0,30 mmol/L) ringes svaret ud til rekvirerende afdeling

 

Redaktør