Faglig information til rekvirenter

Månedlig orientering fra Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA)

Januar 2020

Gliacelleprotein analyseres nu på Herlev

Per 20.01.20 analyseres Gliacelleprotein S-100b;P (NPU19781) på Herlev matriklen og primært til anvendelse hos voksne patienter med milde til lette hovedtraumer vurderet til GCS 14-15 i henhold til anbefalingen fra Scandinavian Neurotrauma Committee (SNC).

Fosfat;P,  ringegrænser indført

Per 20.01.20 og på baggrund af beslutning i SFR Klinisk Biokemi indføres ringegrænse på Fosfat;P (NPU03096), dvs. ved svær hypofosfatæmi (P-Fosfat<0,30 mmol/L) ringes svaret ud til rekvirerende afdeling


December 2019

Methotrexat analyseres igen på KBA Herlev

Per 4.12.2019 analyseres Methotrexat;P (alias MTX) (NPU18905) igen på KBA He efter at være blevet analyseret på Rigshospitalet i 2019. KBA He analysen er nu sammenlignelig med Rigshospitalets.

Lipoprotein på nyt udstyr og dermed ny enhed

Per 11.12.19 udføres måling af LIPOPROTEIN(A);P (NPU19840) på nyt udstyr. Samtidig ændres enheden til mg/l (fra mg/dl) og klinisk beslutningsgrænse til 400 mg/l.

Biotin kan interferere med med immunkemiske analyser

KBA gør opmærksom på, at immunkemiske analysesvar på patienter, som indtager større mængder biotin (f.eks. som kosttilskud), kan være fejlbehæftede. KBAs analysespecifikke metodeblade (tilgås her https://www.gentoftehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-biokemisk-afdeling/metodeblade/Sider/A.aspx) indeholder information om dette, dersom en analyse er særlig følsom for denne type interferens. 

Husk at bruge ROVER altid 

Slutteligt en påmindelse: al prøvetagning forudsættes foretaget med brug af Rover el. PDA (medførende elektronisk registrering af prøvetagningstidspunktet) – foretages prøvetagning uden brug af Rover/PDA, forsinkes svarafgivelsen og rekvirerede analyser besvares default med "for gammel".

Tidligere månedsorienteringer 

Tidligere månedsorienteringer tilgås her https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-biokemisk-afdeling/for-sundhedsfaglige/Sider/Faglig-information-til-rekvirenter.aspx


November 2019

Ændring i enheder for F02Hb og FC0Hb

På Herlev matriklen ændres enhed for F02Hb og FCOHb på papirudskriften fra ABL: enheden på papirudskriften fra ABL vil fremover stå som fraktion (således uden enhed) i stedet for procent. Dette gøres for at ensrette svarafgivelsen, således at svaret står som fraktion både på papirudskriftet og i SP. Som eksempel vil F02Hb nu stå som 0,91 [uden enhed] og ikke 91 %. Ved spørgsmål kan bioanalytikerspecialist Lotte Petersen kontaktes (Lotte.petersen.02@regionh.dk el. tlf. 38689854)

Mononucleose-reaktion;P erstattes med anden analyse

Som følge af harmonisering i regionen og med Central Enhed for Kvalitetssikring (CEK) ophører KBA Herlev og Gentofte pr 15.11.2019 med Mononucleose-reaktion;P (NPU56027) analysen, også kaldet monospot. I stedet anbefales Epstein-Barr-virus-Antistof;P (NPU14054). Bestilles Mononucleose-reaktion;P (NPU56027) i SP efter 15.11.2019 konverteres analysen automatisk til Epstein-Barr-virus-Antistof;P (NPU14054).

 

Calcium-ion frit bør anvendes med måde

KBA tilstræber i dialog med de kliniske afdelinger en reduktion af forbruget af analysen Calcium-ion frit (pH=7,4);P (NPU04144) - så vidt muligt bør analysen slettes fra analyseprofiler i SP. KBA monitorerer fremover udviklingen i analyseantallet tæt og appellerer til at  analysen Calcium-ion frit (pH=7,4);P, NPU04144 kun rekvireres når nødvendigt - i mange tilfælde kan Calcium;P (NPU01443) levere information med samme kliniske værdi.

 

2 påmindelser

Slutteligt 2 påmindelser:

  1. Per 1.11.2019 forudsættes al prøvetagning foretaget med elektronisk registrering (anvend Rover el. PDA) af prøvetagningstidspunktet – foretages prøvetagning uden at dette er opfyldt, forsinkes svarafgivelsen el. rekvirerede analyser besvares med "for gammel".

 

  1. KBA har oprettet hotline til efterbestilling af analyser på allerede foretagne prøvetagninger: på Herlev matriklen ringes til 8-9804 og på Gentofte matriklen ringes til 7-3116. Hotline benyttes også i tilfælde af forsinkede svar på akutte analyser. Alle andre telefoniske henvendelser vil blive henvist til opringning på andet nummer (på Herlev 8-2571 og på Gentofte 7-3115).


Oktober 2019

Detektion af mutationer i cellefrit DNA

Per primo oktober 2019 går KBA i luften med ny Corelaboratorium funktion, hvorefter analyser til detektion af mutationer i cellefrit DNA fra patientplasma vil kunne rekvireres i Sundhedsplatformen. Se vedhæftede for yderligere information. Spørgsmål til disse analyser kan rettes til sektionsansvarlig overlæge for DNA og Screening analysesektionen, professor Stig E. Bojesen (cc denne mail).

Niveauskifte for AMMONIUM;P

Per 30.9.2019 udføres AMMONIUM;P (NPU03928) analysen på nyt analyseudstyr medførende et niveauskifte til ca. 15-25% højere værdier og dermed højere grad af  overensstemmelse med resultater fra andre RegionH laboratorier. Referenceintervallet, der er fælles i regionen, ændres ikke.

HÆMOGLOBIN A1C måles 6% for lavt i det lave niveau 

Per 30.9.2019 udføres HÆMOGLOBIN A1C (IFCC);HB(B) (NPU27300) analysen på nyt analyseudstyr på Herlev matriklen, som allerede effektueret på Gentofte matriklen. Ved deltagelse i eksternt kvalitetssikringsprogram er observeret, at analysen i det lave niveau (38 mmol/mol) måler ca. 6% lavere end andre metoder. KBA er i dialog med apparaturleverandøren (Siemens) omkring denne afvigelse. KBA gør opmærksom på, at analysen derudover måler tilfredsstillende inkl. i området ved den diagnostiske grænse på 48 mmol/mol.

Navneændring for prøvetagningsglas med gel 

Per 15.10.2019 foretages på baggrund af regional harmonisering navneændring på prøvetagningsglas med gel: glasset Sand4G ændres til gold3,5 og glasset rød8G ændres til gold9.

Prøvetagningsapplikation nu på ROVER 

Per 18.9.2019 blev Labka II prøvetagningsapplikationen automatisk udrullet til alle de eksisterende Rover-enheder i Region H. Et nyt ikon er nu tilgængeligt på Roveren således at prøvetagning kan foretages via denne applikation. Prøvetagning kan fortsat foretages med anvendelse af PDA. Al prøvetagning skal foretages med elektronisk registrering af prøvetagningstidspunktet (Rover el. PDA), hvilket også giver maksimal sikkerhed for korrekt patientidentifikation. Ved spørgsmål til brug af Rover applikationen, kan der rettes henvendelse til KBA systemadministrator (Labka.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk). Per 1.11.2019 forudsættes al prøvetagning foretaget med elektronisk registrering af prøvetagningstidspunktet – foretages prøvetagning uden at dette er opfyldt, forsinkes svarafgivelsen el. rekvirerede analyser besvares med "for gammel".

KBA hotline til efterbestilling af analyser 

Slutteligt mindes om KBA hotline til efterbestilling af analyser på allerede foretagne prøvetagninger: på Herlev matriklen ringes til 8-9804 og på Gentofte matriklen ringes til 7-3116. Hotline benyttes også i tilfælde af forsinkede svar på akutte analyser. Alle andre telefoniske henvendelser vil blive henvist til opringning på andet nummer (på Herlev 8-2571 og på Gentofte 7-3115).


September 2019

Driftsproblemer KBA Gentofte d. 17. september

KBA Gentofte oplevede omfattende strømsvigt tirsdag d. 17/9. Akutte prøver måtte prioriteres og en del af analyseproduktionen kunne ikke afvikles rettidigt og blev dermed besvaret med ”for gammel”. Det drejer sig især om P-Prostataspecifikt antigen [PSA] og P-Thyroxin frit [T4]. KBA beklager overfor vores rekvirenter og deres patienter.

Svar på Kolesterol;P ændres og udvides

Per 18.9.2019 vil rekvisition af Kolesterol;P (NPU01566), HDL-kolesterol;P (NPU01567) eller LDL-kolesterol;P (NPU01568) udløse svarafgivelse på Kolesterol;P, HDL-kolesterol;P, LDL-kolesterol;P, VLDL-kolesterol;P, non-HDL-kolesterol;P samt Triglycerid;P. Rekvisition af  Triglycerid;P (NPU04094) udløser kun svar på denne parameter. Non-HDL-kolesterol er en beregning, der bestemmes som nonHDL-kolesterol = Kolesterol – HDL-kolesterol. Non-HDL kolesterol angiver således den totale mængde af kolesterol i de atherogene lipoproteiner og inkluderes fremover i lipidprofilen i overensstemmelse med internationale rekommandationer. Svaret vil blive afgivet i non-HDL-kolesterol (NPU29055) med beslutningsgrænsen <3,90 mmol/L. Spørgsmål kan rettes til afdelingslæge Anders Berg Wulff.

Labka udrulles til alle eksisterende Rover-enheder

Per 18.9.2019 bliver Labka II prøvetagningsapplikationen automatisk udrullet til alle de eksisterende Rover-enheder i Region H. Et nyt ikon er herefter tilgængeligt på Roveren, hvorefter prøvetagning kan foretages via denne applikation. Prøvetagning kan fortsat foretages med anvendelse af PDA. Al prøvetagning skal herefter foretages med elektronisk registrering af prøvetagningstidspunktet, hvilket også giver maksimal sikkerhed for korrekt patientidentifikation. Ved spørgsmål vedr. brugen af applikationen, skal der rettes henvendelse til KBA systemadministrator (Labka.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk). Per 1.11.2019 forudsættes al prøvetagning foretaget med elektronisk registrering af prøvetagningstidspunktet – foretages prøvetagning uden at dette er opfyldt forsinkes svarafgivelsen el. rekvirerede analyser besvares med "for gammel".

Hotline til efterbestilling af analyser 

KBA har oprettet hotline til efterbestilling af analyser på allerede foretagne prøvetagninger: på Herlev matriklen ringes til 8-9804 og på Gentofte matriklen ringes til 7-3116. Hotline benyttes også i tilfælde af forsinkede svar på akutte analyser. Alle andre telefoniske henvendelser vil blive henvist til opringning på andet nummer (på Herlev 8-2571 og på Gentofte 7-3115).

Kun oprettede brugere kan anvende ABL på fødegangen

Slutteligt påmindes om at per 16.9.2019 vil de to ABL-apparater på fødegangen blive låst. Herefter vil det kun være muligt at anvende ABL-apparaterne, såfremt man er brugertrænet og oprettet som bruger. Tilmelding til brugertræning sker i Kursusportalen og ekstra hold kan oprettes, såfremt der skulle være behov herfor.

August 2019

Bilirubin analysen ændres

Klinisk Biokemisk Afdelings nye analyseudstyr får fra d. 21. august endvidere betydning for listeanalysen Bilirubintype gruppe;P (NPU10022), der udløser enkeltanalyserne Bilirubin konjugeret;P (NPU17194) og Bilirubin ukonjugeret;P (NPU01366). Det nye analyseprincip for Bilirubin konjugeret;P (NPU17194) medbestemmer delta-bilirubin og niveauet for analysen hæves. Vi forventer derfor flere resultater over referenceintervallet og kliniske beslutningsgrænser. Omvendt forventer vi et fald på ca. 30% i niveauet for analysen Bilirubin ukonjugeret;P (NPU01366). Resultaterne for Bilirubin konjugeret;P (NPU17194) og Bilirubin ukonjugeret;P (NPU01366) vil fremover til gengæld være overensstemmende med tilsvarende målinger fra Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet Blegdamsvej. For yderligere information kan der tages kontakt til undertegnede, afdelingslæge Anders Berg Wulff.

KBA har nu udskiftet 80% af analyseudstyret på begge matrikler. 

Aktuelt er analysesvartiderne normaliseret. Yderligere indkøring og optimering af de nye laboratorieløsninger pågår fortsat. Lejlighedsvist kan fortsat forekomme ustabil apparatur/IT funktion - konstateres forsinkede svar på akutte patienter kan vagthavende bioanalytiker kontaktes. En samlet oversigt over tidligere varslede analysespecifikke niveauændringer kan tilgås på KBAs intranetside (https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-biokemisk-afdeling/for-sundhedsfaglige/Sider/Faglig-information-til-rekvirenter.aspx).

ABL apparatur på fødegangen låses

Per 16.9.2019 vil de to ABL-apparater på fødegangen blive låst. Herefter vil det kun være muligt at anvende ABL-apparaterne, såfremt man er brugertrænet og oprettet som bruger. Tilmelding til brugertræning sker i Kursusportalen og ekstra hold kan oprettes, såfremt der skulle være behov herfor.

 

Leukocytter og differentialtælling

Per 1.9.2019 harmoniseres praksis for bestilling af leukocytter og differentialtælling på He og Ge matriklen. Dermed medbestilles der på Herlev-matriklen ikke længere automatisk NPU04100 B-Leukocyttype;antalk.(liste), også kaldet differentialtælling, når der bestilles NPU02593 Leukocytter;B. Såfremt der udover total-leukocytter ønskes differentialtælling, skal denne rekvireres som sin egen analyse (NPU04100 B-Leukocyttype;antalk.(liste)). Vær opmærksom på at denne ændring også skal implementeres af rekvirenterne i eventuelle pakker i SP.

 

Husk PDA ved prøvetagning

KBA minder om, at prøvetagning ved klinisk personale så vidt muligt skal ske med anvendelse af PDA til elektronisk registrering af prøvetagningstidspunktet. Anvendelse af PDA understøtter sikker identifikation af patienten. Tages blodprøver undtagelsesvist uden anvendelse af PDA, skal prøvetagningsblanketten (PTB) være udskrevet umiddelbart inden prøvetagningen, da PTB printtidspunkt vil blive registreret som prøvetagningstidspunktet – er PTB'en udskrevet lang tid før en prøvetagning gennemført uden brug af PDA vil de rekvirerede analyser blive besvaret med "for gammel". Til orientering forventes snarligt frigivelse af Rover funktionalitet, der understøtter blodprøvetagning, hvorved PDA ikke længere skal anvendes ved prøvetagning.


Juli 2019

KBA udskifter i disse måneder 80% af analyseudstyret på begge matrikler. 

Aktuelt er alt nyt udstyr ibrugtaget men indkøring og optimering pågår stadigt. Der kan i den forbindelse lejlighedsvist ses forlængede svartider på begge matrikler. KBA prioriterer på begge matrikler akutte analyser – konstateres forsinkede svar på akutte patienter kan vagthavende bioanalytiker kontaktes.


En samlet oversigt over tidligere varslede analysespecifikke niveauændringer kan ses under juni måneds information, nedenfor.

Leukocytter og differentialtælling

Fra 1.9.2019 harmoniseres praksis for bestilling af leukocytter og differentialtælling på He og Ge matriklen. Dermed medbestilles der på Herlev-matriklen ikke længere automatisk NPU04100 B-Leukocyttype;antalk.(liste), også kaldet differentialtælling, når der bestilles NPU02593 Leukocytter;B. Såfremt der udover total-leukocytter ønskes differentialtælling, skal denne rekvireres som sin egen analyse (NPU04100 B-Leukocyttype;antalk.(liste)). Vær opmærksom på at denne ændring også skal implementeres af rekvirenterne i eventuelle pakker i SP.

Follitropin (FSH) ændringer

I uge 28 foretages en ændring for Follitropin [FSH];P - NPU-koden ændres til NPU21567 og referenceintervallet angives i andre aldersintervaller end tidligere (jf. vedhæftede for yderligere information om Follitropin).

Husk PDA ved prøvetagning 

KBA minder om, at prøvetagning ved klinisk personale så vidt muligt skal ske med anvendelse af PDA til elektronisk registrering af prøvetagningstidspunktet. Anvendelse af PDA understøtter sikker identifikation af patienten. Tages blodprøver undtagelsesvist uden anvendelse af PDA, skal prøvetagningsblanketten (PTB) være udskrevet umiddelbart inden prøvetagningen, da PTB printtidspunkt vil blive registreret som prøvetagningstidspunktet – er PTB'en udskrevet lang tid før en prøvetagning gennemført uden brug af PDA vil de rekvirerede analyser blive besvaret med "for gammel". Til orientering forventes snarligt frigivelse af Rover funktionalitet, der understøtter blodprøvetagning, hvorved PDA ikke længere skal anvendes ved prøvetagning.


Juni 2019

Samlet oversigt over niveauændringer p.g.a. skift af analyseudstyr

Oversigten indeholder alle ændringer, inkl. dem som er beskrevet nedenfor.

SAMLET OVERSIGT

Niveauændringer p.g.a. skift af analyseudstyr

KBA orienterer hermed om yderligere forventede niveauændringer ifm. skift af analyseudstyr. Nedenstående ændringer supplerer tidligere udmeldte ændringer pr. 6.6.2019.

KBA udskifter i disse måneder 80% af analyseudstyret på begge matrikler. 17.6.2019 ibrugtages på Ge matriklen nyt analyseudstyr til Kemi- (herunder elektrolytter) og Immunkemi- (herunder troponin) analyser. 19.6.2019 ibrugtages på He matriklen nyt analyseudstyr til Immunkemianalyser og 20.6.2019 nyt analyseudstyr til Kemianalyser. I den forbindelse kan ses forlængede svartider. KBA prioriterer på begge matrikler akutte analyser – konstateres forsinkede svar på akutte patienter kan vagthavende bioanalytiker kontaktes. I forbindelse med apparaturudskiftningen ses niveauændringer for enkelte analyser (som anført nedenfor) – generelt medfører niveauændringerne en højere grad af harmonisering med øvrige Klinisk Biokemiske laboratorier i regionen.

 

Spørgsmål til nedenstående ændringer for Kemianalyser kan rettes til analyse-sektionsansvarlig speciallæge Anders Berg Wulff (cc).

Kolinesterase;P                              Der vil ses et niveauskifte til ca. 40-50% højere værdier. Referenceinterval skiftes til følgende:

Begge køn:  0 - 125 år    7,00-19,00 kU/L

Gentamicin;P                                 Der vil ses et niveauskifte til ca 15% lavere værdier for analyser udført på Gentofte.

Vancomycin;P                                Der vil ses et niveauskifte til ca 25% højere værdier for analyser udført på Gentofte.

Immunglobulin A (g/L);P (alias IgA)  Der vil ses et niveauskifte til ca 10-15% højere værdier for analyser udført på Gentofte

Paracetamol (mmol/L);P               Der vil ses et niveauskifte til ca 10% lavere værdier for analysen.

Kolesterol LDL;P                                 For LDL kolesterol bestemt ved direkte måling vil der ses et niveaskifte til ca 10-15% højere værdier ved beslutningsgrænsen på 3.0 mmol/L.

C-reaktivt protein [HSCRP];P         Der ses niveauskifte til ca. 25% højere værdier ved beslutningsgrænsen på 3.0 mg/L.

Lithium;P                                      Der vil ses niveauskifte til ca. 12% lavere værdier.

ABL apparatur på fødegangen låses

Per 2.9.2019 vil de to ABL-apparater på fødegangen He blive låst. Herefter vil det kun være muligt at anvende ABL-apparaterne, såfremt man er brugertrænet og oprettet som bruger. Tilmelding til brugertræning foretages i Kursusportalen og ekstra hold kan oprettes såfremt der måtte være behov herfor.

Skift af analyseapparatur på begge matrikler

KBA udskifter i disse måneder 80% af analyseudstyret på begge matrikler. 17.6.2019 ibrugtages på Ge matriklen nyt analyseudstyr til Kemi- (herunder elektrolytter) og Immunkemi- (herunder troponin) analyser. 19.6.2019 ibrugtages på He matriklen nyt analyseudstyr til Immunkemianalyser og 20.6.2019 nyt analyseudstyr til Kemianalyser. I den forbindelse kan ses forlængede svartider. KBA prioriterer på begge matrikler akutte analyser – konstateres forsinkede svar på akutte patienter kan vagthavende bioanalytiker kontaktes. I forbindelse med apparaturudskiftningen ses niveauændringer for enkelte analyser (som anført nedenfor) – generelt medfører niveauændringerne en højere grad af harmonisering med øvrige Klinisk Biokemiske laboratorier i regionen.

 

Spørgsmål til nedenstående ændringer for Immunkemianalyser kan rettes til analyse-sektionsansvarlig speciallæge Shoaib Afzal (cc).

Cancer-antigen 19-9;P  (NPU01450): Der forventes et niveauskifte med ca. 10-20% højere værdier. For prøver >200 U/mL kan der er for enkelte patienter observeres større forskelle i målte værdier ift. tidligere analysemetode (op til 100% højere værdier). Dette på baggrund af ændret mønster for analytisk interferens og nye analyseprincipper.

 

Spørgsmål til nedenstående ændringer for Kemianalyser kan rettes til analyse-sektionsansvarlig speciallæge Anders Berg Wulff (cc).

Alanintransaminase [ALAT];P og Albumin;P samt Aspartattransaminase [ASAT];P: Der forventes for disse 3 analyser et niveauskifte til ca. 10% lavere værdier.

Amylase;P (IFCC 2006) og Protein;U: Der forventes for begge analyser et niveauskifte til ca. 20% lavere værdier.

gamma-Glutamyltransferase;P: Der forventes et niveauskifte til ca. 5-10% lavere værdier.

Kreatinkinase;P: Der forventes et niveauskifte i området over 500 U/L til ca. 10-20% højere værdier.

Laktatdehydrogenase;P: Der forventes et niveauskifte til ca. 10% højere værdier.

Lipase;P: Nyt analyseprincip. Der forventes et niveauskifte til ca. 75% lavere værdier.

Nedenstående referenceinterval implementeres:

Begge køn:           0 år – 12 år                < 34 U/L

Begge køn:         13 år – 17 år                < 55 U/L

Begge køn:         18 år – 125 år         13 – 60 U/L

 

Rheumafaktor;P: Ny målemetode. Skifter analyse fra Rheumafaktor(IgM);P til NPU18350 Rheumafaktor;P. Beslutningsgrænsen ændres til <14 kIU/L.

Basisk fosfatase;P. Der implementeres nye børne-referenceintervaller jf. vedhæftede.


Maj 2019

Store apparaturfornyelser kan medføre forsinkede svar

KBA udskifter i disse måneder 80% af analyseudstyret på begge matrikler. I den forbindelse kan lejlighedsvist ses forlængede svartider og aktuelt særligt for hæmatologi analyser. KBA prioriterer på begge matrikler akutte analyser – konstateres forsinkede svar på akutte patienter kan vagthavende bioanalytiker kontaktes. Der vil løbende blive informeret om eventuelle niveauændringer for specifikke analyser. Apparaturudskiftningen forventes fuldbragt ultimo juni.

Kortisol analysen udføres nu på Rigshospitalet

Per d. 01.05.19 er sendested for KORTISOL;P (NPU01787) ændret til KBA, RH Blegdamsvej. Afdelingen oplyser i den forbindelse, at niveauet vil være ca. 8% lavere, men at cut-off værdier for synachtentest vil være uændrede. For yderligere information om analysen henvises til Rigshospitalets Labportal: Om kortisol

Vigtigt at anvende PDA ved prøvetagning

KBA minder om, at prøvetagning ved klinisk personale så vidt muligt skal ske med anvendelse af PDA til elektronisk registrering af prøvetagningstidspunktet. Anvendelse af PDA understøtter sikker identifikation af patienten. Tages blodprøver undtagelsesvist uden anvendelse af PDA, skal prøvetagningsblanketten (PTB) være udskrevet umiddelbart inden prøvetagningen, da PTB printtidspunkt vil blive registreret som prøvetagningstidspunktet – er PTB'en udskrevet lang tid før en prøvetagning gennemført uden brug af PDA vil de rekvirerede analyser blive besvaret med "for gammel". Til orientering forventes i indeværende halvår frigivelse af Rover funktionalitet, der understøtter blodprøvetagning, hvorved PDA ikke længere skal anvendes ved prøvetagning.


April 2019

Ny højsensitiv Troponin

D. 04.04.19 implementeres en høj-sensitiv Troponin I;P (NPU27591) analyse til erstatning af den nuværende analyse. Ændringen indebærer ca. 15% lavere måleværdier og beslutningsgrænsen ændres til 45 ng/L. Ændringen medfører desuden et udvidet måleområde og forventeligt mindre analytisk variation, da mønsteret for analytisk interferens er ændret (f.eks. mindre interferens fra biotin og hæmolyse).

Apparaturskift for alle hæmatologianalyser 

D. 08.04.19 udskifter KBA apparatur for alle standard hæmatologianalyser. Der forventes ikke niveauændringer.

Brugen af PDA ved prøvetagning

KBA påminder om, at prøvetagning ved klinisk personale så vidt muligt skal ske med anvendelse af PDA til elektronisk registrering af prøvetagningstidspunktet. Anvendelse af PDA understøtter sikker identifikation af patienten. Tages blodprøver undtagelsesvist uden anvendelse af PDA, skal prøvetagningsblanketten (PTB) være udskrevet umiddelbart inden prøvetagningen, da PTB printtidspunkt vil blive registreret som prøvetagningstidspunktet – er PTB'en udskrevet lang tid før en prøvetagning gennemført uden brug af PDA vil de rekvirerede analyser blive besvaret med "for gammel". Til orientering forventes i indeværende halvår frigivelse af Rover funktionalitet, der understøtter blodprøvetagning, hvorved PDA ikke længere skal anvendes ved prøvetagning.


Marts 2019

P-kreatinin;(POCT) ændrer måleområde

D. 19.3.2019 ændrer point-of-care ABL analysen P-kreatinin;(POCT) måleområde til 35-200 µmol. Resultater under 35 µmol vil fremover blive svaret som <35µmol og resultater over 200 µmol som >200µmol. Dette vil gælde både for ABL i AMA, børnemodtagelsen og på KBA. Ændringen sker for at sikre bedre overensstemmelse mellem ABL og KBA analysesvar. Ved ABL resultater udenfor måleområdet anbefales det at tage en veneprøve og sende til analyse på KBA.

APTT ændrer måleområde

D. 21.3.19 skifter KBA apparatur for koagulationsanalyser, hvorved Koag. overflade-induceret [APTT];P (NPU01682) ændrer niveau nedad. Referenceintervallet ændres tilsvarende fra Spædbørn 0 dage-1 måned: 28-50s, Børn >1 måned og voksne: 25-37s  til <18 år: 20-34s, ≥18 år: 20-29s. Den nye APTT analyse er mindre følsom for lupus antikoagulans.


Februar 2019

Nye analyser til udredning af myopati ved statinbehandling

Per 1.2.2019 tilbyder KBA genanalysen SLCO1B1-gen(LRG_1022:g:89545);DNA til brug ved udredning af myopati ved statinbehandling . Yderligere information

P-Valproat, niveauændring

KBA HGH fremsender prøver til analyse for P-Valproat (NPU03735) til KBA, Rigshospitalet-Glostrup, der har varslet en niveauændring (15% stigning) for analysen. Yderligere information

Ændringer af prøvetagningsglas per 4. marts

Per 4.3.2019 ændres prøvetagningsglas for en række analyser.
Yderligere information inkl. bestillingskode for nyt gelglas. Det korrekte prøvetagningsglas til rekvirerede analyser vil som vanligt fremgå af prøvetagningsblanketten (PTB). Der forventes i forbindelse med glasskiftet et mindre niveauskift på ca. 2% opad for Erytrocytvol. Middel [MCV];Erc(B) (NPU01944) og for Complement C1 est.inh.(akt./norm);P (complement C1 esterase inhibitor, NPU26790) et niveauskift på ca. 10% nedad. Ændringen af prøvetagningsglas foretages som en nødvendig forberedelse til ibrugtagning af KBAs nye automatiserede laboratorieløsninger.

Januar 2019

Besvarelse af analyseresultater, herunder kritiske resultter

Svar på rekvirerede KBA analyser tilgås i SP – ved analysesvar udenfor alarmgrænser, afgives også telefonisk svar fra KBA (gældende alarmgrænser fremgår af KBA VIP instruks Prøvetagning, analysering og svarafgivelse på indlagte patienter). Pr 15.1.2019 foretager KBA tillige også opringning til rekvirenten såfremt et validt analysesvar på Doubletest gruppe;Foster ikke kan afgives. For alle andre analyser afgives fortsat kun elektronisk svar i SP - dette gælder også såfremt et validt analyseresultat ikke kan afgives og svaret er et standardsvar (f.eks. Umærket glas, Fejlglas, For gammel, For lidt, Lipæmi, Koaguleret, Hæmolyse, Ikterus) med oplysning om baggrunden for det manglende analyseresultat. Rekvirenten tager her stilling til, hvorvidt en ny prøve skal rekvireres i SP.

Tidsbestilling i vores ambulatorier

Det er fortsat ikke muligt for patienterne selv at bestille tid i KBA prøvetagningsambulatorierne efter konkursbegæringen fra den tidligere IT leverandør af tidsbestilling på nettet. Dette medfører øget forekomst af perioder med meget lang ventetid i KBA prøvetagningsambulatorier. Der arbejdes fortsat på, at patienterne selv skal kunne foretage tidsbestilling via Min SP. For nuværende er det dog kun rekvirerende afdeling, der har mulighed for i SP at bestille tid til prøvetagning/EKG. KBA vejleder gerne i tidsbestilling og opretter gerne ekstra bookingspor; kontaktperson er KBA systemadministrator Peter Bruun.


December 2018

KBA`s call-centre nedlagt

KBA har nedlagt call-centrene målrettet patienter og borgere på Gentofte (3867 7777) og Herlev matriklen (3868 3301) – disse numre besvares nu af telefonsvarer. Kliniske afdelinger kan naturligvis fortsat komme i kontakt med vagthavende bioanalytiker på Herlev Hospital på (386) 8-2571 og prøvemodtagelsen på Gentofte Hospital på (386) 7-3115. Øvrig KBA kontaktinfo tilgås på intranettet. Telefonnummer til vagthavende personale må ikke udleveres til patienter.

Stjernemarkering i SP for bestilte prøver ændret

SP har ændret brugen af stjernemarkering for bestilte blodprøver (hvilket har affødt et utal af henvendelser til KBA) – fremover markeres en rekvireret analyse først med stjerner, når laboratoriet har modtaget prøven og ikke som tidligere allerede når prøvetagningsblanketten var printet el. rekvisitionen lagt på Rekvisitionshotel.

Påmindelse vedr. uringlas samt prøverekvirering 

Slutteligt en påmindelse (i forlængelse af sidste månedsorientering) om at

  • per 10.12.2018 modtager KBA kun uringlas af typen gul 6.5G (VACUETTE® glas. 6 ml. Z Urine No Additive)
  • SP rekvisitioner til morgenrunde-prøvetagning skal være oprettet senest kl. 6.20 (ved bestilling til morgenrunde anføres kl. 7.00 og ikke 7.30 såfremt klokkeslæt indtastes)

November 2018

Bestil morgenrundeprøver senest kl. 6.20

For at understøtte at blodprøver bestilt til morgenrunde (indlagte patienter) kan tages så hurtigt som muligt, skal SP rekvisitioner til morgenrunde-prøvetagning fremover være oprettet senest kl. 6.20.

Ændringer vedr. urinprøveglas på Herlev matriklen 

Som følge af apparaturudskiftningen på KBA samt standardisering af sende-prøver skal urinprøver fremover også på Herlev matriklen (som aktuelt på Gentofte matriklen) tages i gul 6.5G (VACUETTE® glas. 6 ml. Z Urine No Additive). De enkelte afdelinger bedes hjemtage disse glas. Indtil 10.12.2018 kan både gul 6.5G og andre uringlas bruges på Herlev matriklen, hvorefter der kun kan bruges gul 6.5G.

Løbende ændringer vedr. sendeprøver

KBA ændrer løbende sendesteder til analyser på baggrund af ændret analyserepertoire, nedlukninger etc. blandt eksterne laboratorier. Ændringerne kan ses på oversigten:

https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-biokemisk-afdeling/for-sundhedsfaglige/Documents/Forsendelse.pdf). Oversigten opdateres løbende. Der kan således forekomme ændringer i svarformat samt mindre niveauforskelle for de anførte analyser.

Nyt laboratorieudstyr kan påvirke svartid og glastyper

KBA ibrugtager medio 2019 en ny automatiseret laboratorieløsning på begge hospitalsmatrikler. I den forbindelse foretages omfattende ombygninger på laboratorierne, hvilket på Gentofte matriklen indebærer at den nuværende laboratorie-automatisering er afmonteret. KBA tilstræber at analysesvartiderne i overgangsperioden indtil nyt apparatur ibrugtages ikke påvirkes, men forlænget svartid kan forekomme på ikke-akutte prøver. Af hensyn til svartiderne er flere prøveglas end vanligt påkrævet ved visse analysekombinationer – antallet af prøveglas fremgår af prøvetagningsblanketten.  


Oktober 2018

Løbende ændringer vedr. sendeprøver

KBA ændrer løbende sendesteder til analyser på baggrund af ændret analyserepertoire, nedlukninger etc. blandt eksterne laboratorier. Ændringerne kan ses på oversigten her.
Oversigten opdateres løbende. Der kan således forekomme ændringer i svarformat samt mindre niveauforskelle for de anførte analyser.

Svarformat for Methotrexat
Pr. 18.9.2018 afgives svar for METHOTREXAT;P analysen målt til under 200 nmol/L nu som ”<200 nmol/L” når analysen er udført på Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev. Analysen er primært tiltænkt patienter fra Hæmatologisk og Onkologisk afdeling i højdosis methotrexatbehandling. Hvis måling i lavere niveau er påkrævet kan indgås aftale med KBA vagthavende bioanalytiker (He:8-2571, Ge:7-3115) om at sende prøven videre til Rigshospitalet, der tilbyder bestemmelse af METHOTREXAT;P ned til 40 nmol/L. Vagthavende bioanalytiker skal her kontaktes før rekvisition i SP.

BestilPAXgene rør hos KBA
KBA står fremover for indkøb og lager af PaxGene-rør, hvor de kliniske afdelinger tidligere varetog denne opgave. De tomme blodprøverør kan rekvireres hos KBA vha. Bestillingsseddel  på intranettet . 
Alternativt tages relevante prøver i PaxGene rør af KBA personale efter rekvisition i forbindelse med projekter. I begge tilfælde afregnes forbruget kvartalsvist.

Nyt laboratorieudstyr kan påvirke svartid og glastyper

KBA ibrugtager medio 2019 en ny automatiseret laboratorieløsning på begge hospitalsmatrikler. I den forbindelse foretages omfattende ombygninger på laboratorierne, hvilket på Gentofte matriklen indebærer at den nuværende laboratorie-automatisering er afmonteret. KBA tilstræber at analysesvartiderne i overgangsperioden indtil nyt apparatur ibrugtages ikke påvirkes, men forlænget svartid kan forekomme på ikke-akutte prøver. Af hensyn til svartiderne er flere prøveglas end vanligt påkrævet ved visse analysekombinationer – antallet af prøveglas fremgåraf prøvetagningsblanketten.  

Sept 2018

Analyser fremsendes til andet laboratorium

Der er ændret forsendelse for yderligere et antal sendeanalyser grundet reduceret analyserepertoire hos Statens Serum Institut og Unilabs (opdateret samlet oversigt over ændringer kan tilgås her pr. 11.09.18: https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-biokemisk-afdeling/for-sundhedsfaglige/Documents/Forsendelse.pdf). Der kan således forekomme ændringer i svarformat samt mindre niveauforskelle.

Patienter kan ikke længere selv booke tid til prøvetagning

KBA kan ikke længere tilbyde patienterne mulighed for selv at booke tid til prøvetagning på nettet, da systemudbyderen Cure4you er gået konkurs. Patienter, som allerede har booket tid til prøvetagning, skal ved fremmøde til prøvetagning henvende sig i KBA receptionen på Gentofte matriklen og til KBA personalet i N5 (4. sal) på Herlev matriklen.

Forlænget svartid kan forekomme p.g.a. ombygning

KBA ibrugtager medio 2019 en ny automatiseret laboratorieløsning på begge hospitalsmatrikler. I den forbindelse foretages omfattende ombygninger på laboratorierne, hvilket på Gentofte matriklen indebærer at den nuværende laboratorie-automatisering afmonteres ultimo september 2018. KBA tilstræber at analysesvartiderne i overgangsperioden indtil nyt apparatur ibrugtages ikke påvirkes, men forlænget svartid kan forekomme på ikke-akutte prøver.     

August 2018

Analyser fremsendes til andet laboratorium

Der er ændret forsendelse for yderligere et antal sendeanalyser grundet reduceret analyserepertoire hos Statens Serum Institut og Unilabs (opdateret samlet oversigt over ændringer kan tilgås her pr. 14.8.18: https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-biokemisk-afdeling/for-sundhedsfaglige/Documents/Forsendelse.pdf). Der kan således forekomme ændringer i svarformat samt mindre niveauforskelle. 

Juli 2018

Analyser fremsendes til andet laboratorium

Per 15.7.2018 ændres forsendelse for yderligere et antal sendeanalyser grundet harmonisering samt varslet reduceret analyserepertoire hos Statens Serum Institut og Unilabs. Samlet oversigt over ændringer kan tilgås her pr. 10.7.18: 

Forsendelse

Der kan således forekomme ændringer i svarformat samt mindre niveauforskelle.

Ændret svarformat for onkologiske og hæmatologiske patienter 

Ved B-Leukocyt differential tælling på patientprøver fra Onkologisk eller Hæmatologisk afdeling frigives fremover i visse tilfælde kun svar for total antal leukocytter og neutrofile leukocytter. Dette for at sikre hurtige svar forud for bl.a. kemoterapi behandling, hvor kun disse 2 svar er essentielle. Læger fra onkologisk el. hæmatologisk afdeling kan når som helst kontakte KBA vagthavende bioanalytiker (tlf. 8-2571 el. 8-3301) for en fuld differential tælling på en given patient.

Krystaller i ledvæske rekvireres som en patologiundersøgelse

Undersøgelse for krystaller i ledvæske har lejlighedsvist været udført af KBA, Herlev. Fremover udføres undersøgelsen udelukkende af patologisk afdeling; analysen skal dermed rekvireres som en patologiundersøgelse (cytologi).

EKG optagelse på Gentofte matriklen 

KBA på Ge matriklen har nu gennemført EKG undervisning for personalet på de kliniske afdelinger og udlånt EKG apparater således at de kliniske afdelinger kan forestå EKG optagelse i tidsrummet 23 – 07, hvor laboratoriet er bemandet med 1 bioanalytiker. KBA bistår fortsat gerne med undervisning af nyansatte. KBA undervisningsbioanalytiker Britta Nielsen (cc) kan kontaktes for aftale om undervisning.

Med ønske om en god sommer til alle.


Juni 2018

Kurser i blodprøvetagning

KBA tilbyder fremover ugentlige kurser i blodprøvetagning foreløbigt målrettet He matriklens kliniske personale. Tilmelding foretages via Kursusportalen (https://kursusportalen.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=e56eefc5-4955-459d-ab0d-c5d029f357d8&r=KursusValg.aspx?id=55227). KBA kontaktperson er bioanalytikerunderviser Diana Momsen (cc). I VIP portalen kan tilgås KBA instrukser for prøvetagning ved klinisk personale.

Analyser fremsendes til andet laboratorium

Per 15.6.2018 ændres forsendelse for yderligere et antal sendeanalyser grundet harmonisering samt varslet reduceret analyserepertoire hos Statens Serum Institut og Unilabs (samlet oversigt over ændringer kan tilgås her pr. 11.6.18: https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-biokemisk-afdeling/for-sundhedsfaglige/Documents/Forsendelse.pdf). Der kan således forekomme ændringer i svarformat samt mindre niveauforskelle.

Kalium;P, korrigeret referenceinterval

Per 1.6.2018 er der foretaget en mindre korrektion af referenceintervallet for Kalium;P (NPU03230) i hele Region Hovedstaden; i alderen over 18 år rettes referenceintervallet fra 3,5-4,6 mmol/L til 3,5-4,4 mmol/L.

Neutrofilocytter, nyt svarformat 

Per 13.6.2018 afgives NEUTROFILOCYTTER (SEGMENTK.);B (NPU03982) og NEUTROFILOCYTTER (STAVK.);B (NPU03980) som et samlet svar under NEUTROFILOCYTTER;B (EPC00169).

Encefalitis, ændrede analysepakker

SSI har lukket pakkerne "Autoimmun encefalitis primær screening" og "Autoimmun encefalitis sekundær screening". KBA fremsender derfor nu disse prøver til Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA), Odense Universitets Hospital. Dette har medført mindre ændringer i analysepakkerne, således at PRIMÆR AI ENCEPHALITIS SCR nu også indeholder enkelte analyser tidligere indeholdt i den sekundære screeningspakke. Den sekundære screeningspakke  (SEKUNDÆR AI ENCEPH.SCR) er blevet tilsvarende mindre. Se vedhæftede skema for præcisering.

Ny Nødblanket, kassèr de gamle

KBA, Herlev Matriklen har netop taget en ny nødblanket (OMR 28-04-2018) i brug – nødblanketterne kan afhentes i KBA (4. sal, kvadrat M1). Gamle nødblanketter (OMR 19-04-2014) skal kasseres. Nødblanketter anvendes til rekvisition af akutte analyser under systemnedbrud.

Maj 2018

Kurser i blodprøvetagning

KBA tilbyder fremover ugentlige kurser i blodprøvetagning foreløbigt målrettet He matriklens kliniske personale. Tilmelding foretages via Kursusportalen (https://kursusportalen.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=e56eefc5-4955-459d-ab0d-c5d029f357d8&r=KursusValg.aspx?id=55227). KBA kontaktperson er bioanalytikerunderviser Diana Momsen (cc). I VIP portalen kan tilgås KBA instrukser for prøvetagning ved klinisk personale.

 Analyser fremsendes til andet laboratorium

Per 15.5.2018 ændres forsendelse for yderligere et antal sendeanalyser grundet harmonisering samt varslet reduceret analyserepertoire hos Statens Serum Institut og Unilabs (samlet oversigt over ændringer kan tilgås her pr. 7.5.2018 : ). Der kan således forekomme ændringer i svarformat samt mindre niveauforskelle.

Quantiferonanalysen udføres nu på SSI

I forbindelse med omlægning af tuberkulosediagnostikken er Quantiferon analysen (INTERFERON GAMMA-FRIGØRELSE(TB-RELATERET);T-LYMCS(B), NPU29230) blevet centraliseret og foretages af Statens Serum Institut. KBA fremsender derfor disse prøver til SSI.

Resultaterne af analysen vil kunne ses under MIBA. Ændringen er implementeret per 15.4.2018.

Amylase, Pancreastype udgår 15. maj

Som tidligere meddelt udfases analysen Amylase, Pancreastype Kat.K. (IFCC 2006);P og ophører d. 15. maj 2018. Siden marts måned har vi automatisk målt analysen P-Triacylglycerollipase. Denne er lige så pancreasspecifik som P-Amylase, pancreastype og marginalt bedre til diagnosticering og overvågning af pancreassygdomme end P-Amylase, pancreastype. Efter d. 15. maj 2018 vil rekvisitioner af P-Amylase, pancreastype blive konverteret til P-triacylglycerollipase. P-triacylglycerollipase bestilles som Lipase;P i SP. Referenceinterval for voksne af begge køn: 23-209 U/LApril 2018

Kurser i blodprøvetagning

KBA tilbyder fremover ugentlige kurser i blodprøvetagning foreløbigt målrettet He matriklens kliniske personale. Tilmelding foretages via Kursusportalen (https://kursusportalen.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=e56eefc5-4955-459d-ab0d-c5d029f357d8&r=KursusValg.aspx?id=55227). KBA kontaktperson er bioanalytikerunderviser Diana Momsen (cc). I VIP portalen kan tilgås opdaterede instrukser relateret til prøvetagning ved KBA og ved klinisk personale.

Analysen BRAIN NATRIURETISK PEPTID nedlægges

Per 15.4.2018 nedlægges analysen BRAIN NATRIURETISK PEPTID(LOCAL) [BNP];P (NPU17181). Analysen har især været anvendt i primærsektoren. I stedet vil der fremover tilbydes måling af Pro-brain natriuretisk peptid(1-76);P (NPU21571).  Pro-brain natriuretisk peptid måles i anden enhed og med anden beslutningsgrænse, men analysen har samme indikation, samme fortolkning og er et mål for samme hormon som BNP.

KBA udfører nu analysen PARIETALCELLE-AB(IGG)

Per 1.4.2018 tilbyder KBA analysen PARIETALCELLE-AB(IGG) [PCA];P (NPU14544). Analysen har tidligere været fremsendt Statens Serum Institut. KBA svar afgives som koncentrationsmåling i kU/L, hvor <7kU/L er negativ, 7-10kU/L er inkonklusiv, og >10kU/L er positiv. I forhold til analyseresultaterne fra Statens Seruminstitut, der blev afgivet som "negativ", "gråzone", "svag positiv", "middel positiv" eller "stærk positiv", kan der derfor forekomme ændringer. For yderligere oplysninger se analysens metodeblad https://www.gentoftehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/klinisk-biokemisk-afdeling/metodeblade/P/Parietalcelle-IgG%20[PCA]%20(Plasma).pdf .

Ændringer vedr. knogleomsætningsmarkører

KBA fremsender prøver til analyse for knogleomsætningsmarkørerne til KBA, Glostrup. Der er herfra varslet ændring i enhed og referenceinterval for PINP, CTX, osteocalcin (OSTEOCA) og knoglespecifik alkalisk fosfatase (BASPKNO) jf. vedhæftede.


Marts 2018

Analyser fremsendes til andet laboratorium

Per 15. marts ændres udførelsessted for yderligere en række analyser (oversigt) grundet varslet reduceret analyserepertoire hos Statens Serum Institut og Unilabs. Der kan således forekomme ændringer i svarformat samt mindre niveauforskelle for disse analyser.

Amylase, Pancreastype udfases

Grundet flytning af analyser fra ældre til nyere apparatur, udfases analysen Amylase, Pancreastype Kat.K. (IFCC 2006);P i marts måned. I stedet indføres analysen P-Triacylglycerollipase. Denne er lige så pancreasspecifik som P-Amylase, pancreastype og marginalt bedre til diagnosticering og overvågning af pancreassygdomme end P-Amylase, pancreastype. For at lette overgangen vil patienter i den første måned få målt både P-Amylase, pancreastype og P-triacylglycerollipase, uanset hvilken som bestilles. Efter ophør af P-Amylase, pancreastype, vil rekvisitioner af disse konverteres til P-triacylglycerollipase. P-triacylglycerollipase bestilles som Lipase;P i Sundhedsplatformen. Referenceinterval for voksne af begge køn: 23-209 U/L.

Februar 2018

Analyser fremsendes til andet laboratorium

Per 15. februar ændres udførelsessted for en række analyser (oversigt vedhæftet) grundet harmonisering samt varslet reduceret analyserepertoire hos Statens Serum Institut. Der kan således forekomme ændringer i svarformat samt mindre niveauforskelle for disse analyser.

TSH får ny beslutningsgræse, frit T3 nedlægges

I henhold til fælles beslutning fra SFR Klinisk Biokemi og SFR Endokrinologi ændres beslutningsgrænserne for TSH (P-Thyrotropin [TSH] (LOKAL);P, NPU27547) til 0,4 × 10-3 IU/L for nedre grænse og 4,8 × 10-3 IU/L for øvre grænse. Ændringen er trådt i kraft per 19/1-2018. Derudover nedlægges analysen Triiodthyronin frit [T3];P (NPU03625) per 28.2.2018.

Nye cut-off værdier for Dimer

Per 15.2.2018 indføres aldersstratificerede cut-off-værdier for Fibrin D-dimer;P (Dimer) (i fibrinogenækvivalente enheder (FEU)) i forbindelse med diagnostik af dyb venetrombose:

 Alder, år      FEU, mg/l

 0-55           0,5

 > 55-65       0,6

 > 65-75       0,7

 > 75           0,8

Erytroblaster;B udgår som en del af differentialtælling

Per 15.2.2018 frigives ikke længere svar på kerneholdige Erytroblaster;B som en del af differentialtælling på Herlev og Gentofte matriklerne. Spørgsmål til denne ændring kan rettes til analyse-sektionsansvarlig overlæge Børge Nordestgaard.

Prøvetagning for frit Calcium i eksterne prøvetagningsfilialer 

Prøvetagning for Calcium-ion frit (pH=7,4);P kan pga. begrænset holdbarhed ikke foretages i eksterne prøvetagningsfilialer. For at undgå at afvise patienter konverteres rekvisition på Calcium-ion frit (pH=7,4);P fremover til Calcium;P ved patientfremmøde i HGH's eksterne prøvetagningsfilialer i Lyngby og Rødovre. Skal patienten have taget Calcium-ion frit (pH=7,4);P bør rekvirenten informere patienten om, at prøvetagning kun kan foretages i et hospitals-prøvetagningsambulatorie.

Særligt for praksis:

Per 1. februar 2018 er opsætningen i WebReq ændret til, at Mononucleose-reaktion;P (NPU56027) kun kan tages i hospitalets prøvetagningsfilialer og -ambulatorier og dermed ikke i praksis. Dette skyldes ændringer i holdbarheden fra producentens side


Januar 2018

Brug af ABL udstyr kræver fremover brugeradgang

For at sikre analysekvaliteten vil brug af ABL (Acid Base Laboratory) -apparater på Herlev matriklen (i lighed med på Gentofte matriklen) fremover kræve brugeradgang opnået efter gennemført undervisning – ændringen på Herlev matriklen vil blive indfaset gradvist. Efter aftale med det perioperative afsnit (POA), Herlev låses adgangen til dette afsnits ABL-apparat d. 15.1.2018. Herefter vil det kun være muligt at bruge ABL-apparatet på POA, hvis man har modtaget undervisning i brugen og har fået udleveret en brugeradgang. Undervisning af klinisk personale kan aftales ved kontakt til KBA (bioanalytikerspecialist Lotte Petersen, cc).

Analyser som fremover sendes til KBA, Skejby

Per 15.1.2018 fremsendes nedenstående sendeanalyser ikke længere til Statens Serum Institut grundet harmonisering samt varslet reduceret analyserepertoire hos Statens Serum Institut. Der kan således forekomme ændringer i svarformat samt mindre niveauforskelle.

Følgende analyser sendes fremover til KBA, Skejby: Neurofilament light polypeptide;csv (NPU27353), Neurofilament light polypeptide;p (NPU57704), Pancreas ø-celle(IA-2)-ab;p (NPU16403) og Pancreas ø-celle(ICA)-ab(IgG);p (NPU28418). Immunglobulin G subklasse grupper;p (NPU19806) vil fremover blive sendt til KBA, Roskilde.

TEG analyser skal fremsendes til  Blodbanken af rekvirent

På baggrund af indrapporterede UTH'er med forsinket prøvesvar mindes slutteligt om, at prøver til TEG/multiplate tests altid skal transporteres af rekvirerende afdeling direkte til Blodbanken, Herlev og dermed ikke skal til KBA.

Godt Nytår.
 

Redaktør