Prøvetagning i eget hjem

​​Muligheder og begrænsninger

​Til de kliniske afdelinger på

Herlev og Gentofte Hospital

Blodprøvetagning i eget hjem fra 1. januar 2016

I forbindelse med at Klinisk Biokemisk Afdeling overtager en større del af Region Hovedstadens Elektive Laboratorium (RHEL), informeres hermed om muligheden og begrænsningerne for blodprøvetagning i eget hjem.

Blodprøvetagning i hjemmet skal bestilles i LABKA II. Under "Prøvetagningsforhold" markeres "Tages i hjemmet". Vær opmærksom på, at patientens telefonnummer er overført fra GS. Hvis ikke tilføjes det. Ved manglende telefonnummer gennemføres besøget ikke.

 

Center for Sundhed i Region Hovedstaden har opsat fælles kriterier for, hvornår der kan foretages blodprøvetagning i eget hjem/plejehjem:

  • Blodprøver tages i eget hjem/på plejehjem, hvis patienten ellers skulle have rekvireret liggende transport med ledsagelse af en sundhedsfaglig person til hospitalet/filialen/læge med det ene formål at få taget en blodprøve eller et EKG
  • Fra 1. januar 2016 kan der som hovedregel forudbestilles blodprøvetagning i hjemmet 4 uger frem. Der kan forudbestilles 6 måneder frem, hvis der er tale om særlige forhold for eksempel patienter med iltflaske, halvårskontrol for borgere med kronisk sygdom eller patienter, som er konstant liggende
  • Bestillingen skal være foretaget senest 5 dage før og borgerne vil blive kontaktet telefonisk 2 dage inden besøget
  • Prøvetagning i eget hjem er dimensioneret efter forbruget i 2014. En del hospitalsafdelinger har benyttet sig af ordningen hos RHEL og denne kan videreføres i samme omfang som i 2014. Hospitalsafdelinger som ønsker at benytte ordning fremadrettet skal først indgå aftale med Kliniske Biokemiske afdeling samt Enheden for Logistik & Forsyning.

 

Den overordnede planlægning for blodprøvetagning i eget hjem varetages af Enhed for Logistik og Forsyning i Region Hovedstaden. Udkørslen sker fra hospitalets filialer i Ballerup, Gladsaxe, Lyngby og Rødovre.


Faglige spørgsmål besvares fortsat af Klinisk Biokemisk afdeling

Med venlig hilsen

Afdelingsledelsen

Klinisk Biokemisk afdeling​


Redaktør