Infektionshygiejnisk Enhed

Infektionshygiejnisk Enhed hører under Afdeling for Klinisk Mikrobiologi. 

Infektionshygiejnisk Enheds formål er at forebygge og begrænse forekomsten af hospitalserhvervede infektioner hos ​patienter og personale ved vejledning, rådgivning, infektionsovervågning, audits m.v.​

CORONAVIRUS - vigtig information
Læs om retningslinjerne ved besøg og ledsagelse her