Vores vision og værdier

​​

På Kardiologisk afdeling S. har vi en ambitiøs vision:  At være den bedste kardiologiske afdeling i Danmark. 
Vores overordnede mål er, at der skal være kvalitet i alt, hvad vi foretager os.

​Vi mener, at kvaliteten af vores produktion hviler på fire bærende søjler: 
 • Patienten
 • Ledelsen
 • Kompetenceudviklingen
 • Arbejdsmiljøet
Herunder kan du få et hurtigt indblik i Kardiologisk afdelings konkrete strategi for at arbejde mod øget kvalitet: 

Vores patienter skal opleve
 • at blive hørt
 • professionalisme hos alle faggrupper
 • sammenhæng i behandlingsforløbet
 • den bedste kardiologiske non-invasive behandling
 • sikkerhed og omhu
Vores ledelse er optaget af
 • at indgå i en ærlig, lydhør og engageret dialog med medarbejderne
 • fremtidssikring af afdelingen på alle niveauer 
 • fastholdelse af den sunde økonomi og de gode medarbejdere
 • videreudvikling af den ambulante efterbehandling
 • kompetenceudvikling af personalet
 • at tænke innovativt og samtidig at bevare gode traditioner
 • omsætte regional akkreditering til lokal, meningsgivende kvalitetssikring

Vores kompetenceudvikling betyder
 • udvikling og uddannelse af den enkelte medarbejder
 • grundig introduktion for nyansatte
 • kardiologisk uddannelse til sygeplejersker
 • tværfaglige temadage for hele personalet
 • en nytænkende, reflekterende tilgang til vores egne processer og specialer
Vores arbejdsmiljø handler om
 • ​respekt for hinandens sikkerhed og helbred
 • samarbejde mellem ledelse og personale
 • at forebygge frem for at udbedre
 • et psykisk arbejdsklima med tryghed, arbejdsglæde og anerkendelse

Redaktør