Profil Hjertemedicinsk sengeafsnit

​​

Kardiologisk afdelings sengeafsnit er beliggende på 3. etage, og er p.t. normeret til 28 senge. Årligt modtages over 5.000 akutte kardiologiske patienter. Det kardiologiske sengeafsnit er et travlt akutafsnit, der varetager den medicinske del af kardiologien døgnet rundt. Her er patienterne indlagt i kortere eller længere tid. I nogle tilfælde fortsætter patientforløbet i dagshospitalet eller ambulatoriet, som sengeafsnittet samarbejder tæt med. Vi har et tæt samarbejde med regionens invasive hjerteafdelinger om vores hjertepakkeforløb.

Der er i sengeafdelingen ansat kliniske sygeplejespecialister, der varetager sygeplejeudvikling i den daglige praksis samt kompetenceudvikling af plejepersonalet i et tæt samarbejde med afdelingssygeplejersken. Vi arbejder løbende med kvalitetsudviklingen i sengeafsnittet, hvilket omfatter personalets muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling.
Vi holder årligt tværfaglige undervisnings- og temadage, hvor emner, som er relevante for hele afdelingen tages op. 

I menuen til venstre kan du finde information om sygeplejen post- og prægraduat. Endvidere kan du også læse om Kardiologisk afdelings ambulatorium SA 53 S1.

Redaktør