Hæmatologisk sengeafdeling L124

​Hæmatologisk sengeafsnit 24. etage, varetager behandling og pleje af akutte leukæmier​, myelodysplastisk syndrom, kroniske myeloproliferative sygdomme og benigne hæmatologiske sygdomme.​

Redaktør