Hæmatologisk sengeafdeling L121

​Hæmatologisk sengeafsnit 21. etage, varetager behandling og pleje af maligne lymfoproliferative sygdomme, myelomatose​ og stamcelletransplantationer.​

Redaktør