Afdelingens organisation

​​​​​​​​

Afdelingen ledes af en afdelingsledelse bestående af ledende overlæge og oversygeplejerske.

 
Afdelingen er organiseret i kliniske team, således at patienter og pårørende følges af de samme læger og sygeplejersker i de enkelte afsnit. 


 

Ledergruppen
Ledergruppen består af afdelingsledelsen, overlægerne, afdelingssygeplejerskerne, områdelederne, kliniske sygeplejespecialister, ledende lægesekretær, leder af KFE, driftsledelsen for hæmatologisk laboratorium samt centerledere fra CCIT.

 
Ledergruppens opgave er at skabe fælles kurs, koordinering og engagement.

 
​​
Områdeledelser
​​​​​​Afdelingen har 4 kliniske områdeledelser bestående af en afdelingssygeplejerske/klinisk sygeplejespecialist og en overlæge for henholdsvis

 
  • Sengeafsnit L124
  • Ambulant område L124
  • Sengeafsnit L121
  • Ambulant område L121


Redaktør