Afdelingens organisation

​​​​​​​​

Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske.

Afdelingen er organiseret i kliniske team, så patienter og pårørende møder de samme læger og sygeplejersker i de enkelte afsnit. 


Ledergruppen

Ledergruppen består af afdelingsledelsen, overlægerne, afdelingssygeplejerskerne, områdelederne fra klinisk forskningsenhed (KFE), driftsledelsen fra hæmatologisk laboratorium samt centerledere fra Center for CancerImmunterapi (CCIT).

Ledergruppens opgave er at skabe fælles kurs, koordinering og engagement.

Områdeledelser

​​​​​​Afdelingen har 4 kliniske områdeledelser bestående af en afdelingssygeplejerske og en overlæge for henholdsvis

 
  • Sengeafsnit L124
  • Ambulant område L124
  • Sengeafsnit L121
  • Ambulant område L121


Redaktør