Kursus om Myelomatose

​Når man får konstateret kræft er der mange spørgsmål og tanker, som fylder ens hoved.

Med dette kursus tilbyder vi dig, sammen med en pårørende, at få svar på mange af disse spørgsmål. Du får samtidig mulighed for at dele dine tanker og erfaringer med andre kursister. Der er 5-6 patienter med pårørende på kurset.

Kurset giver dig indsigt i sygdommen og hvad du selv kan gøre for at forebygge eventuelle bivirkninger. Underviserne er personale med tilknytning til Hæmatologisk afdeling L.

Pris Kurset er gratis

Tilmelding Du udfylder en tilmeldingsblanket, som du får ved henvendelse til personalet. Blanketten skal du aflevere i sengeafdelingen eller i ambulatoriet. Vi anbefaler, at du deltager på kurset ca. 1-6 måneder efter du er begyndt på behandling.

Sted Mødelokale Herlev Hospital

Tidspunkt 3 torsdage kl. 14.00 – 17.00. Kursusstart 3 gange årligt i januar, april og oktober

Forplejning Kolde drikkevarer, frugt, kaffe/te og kage.

Materiale Undervisningen tager udgangspunkt i den udleverede mappe med informationer. Medbring selv notesbog og skrivemateriale.

Deltagere 5-6 patienter med Myelomatose. Hver deltager har mulighed for at have én pårørende med.

Kursusledere Lene Olsen, sygeplejerske, Hæmatologisk afdeling L

​Undervisere Underviserne er læge, sygeplejerske, diætist, fysioterapeut, psykolog og tidligere patient med tilknytning til Hæmatologisk afdeling L, Herlev Hospital

Redaktør