Henvisning og visitation

Hæmatologisk Afdeling modtager patienter henvist fra praktiserende læge, anden hospitalsafdeling eller andet sygehus i Region Hovedstaden.

​​​​​​​​

Alle henvisninger sendes elektronisk til Hæmatologisk Afdeling via Sundhedsplatformen: 1516 23. eller CVI Midt på lokationsnummer: 5790001391478.

Spørgsmål i forbindelse med henvisningen kan rettes til 38 68 61 51.

Patienter kan henvises enten akut eller elektivt.

Afdelingen har etableret kræftpakkeforløb mhp. hurtig udredning ved begrundet mistanke om ondartet ​blodsygdom.

Rågivning

Har du som praktiserende læge eller speciallæge brug for rådgivning, kan du ved akutte spørgsmål kontakte Hæmatologisk bagvagt.
Kontakt bagvagten


Praksisinformation

Praksisinformationen dækker den information fra Region Hovedstaden, som er målrettet den praktiserende læge eller speciallæge.
Praksisinformationen kan læses på Sundhed.dk

Redaktør