Vurdering af udstryg af perifert blod

Som hovedregel bør henvendelse fra anden hospitalsafdeling indenfor Hæmatologisk afdeling L's optageområde primært rettes til den lokale patologiafdeling eller den hæmatopatologiske ekspertise på Patologiafdelingen, Herlev Hospital.


Ved behov for akut vurdering (i vagtperioden og weekend), foretaget af hæmatolog på Hæmatologisk afdeling L, Herlev Universitets Hospital, aftales dette med bagvagt eller forvagt: Se kontaktoplysninger her

  • 2 farvede præparater af udstryg af perifert blod sendes akut med taxa (på rekvirentens regning) til sygeplejevagten på Hæmatologisk afdeling L121, Herlev Hospital
  • præparater skal være mærket med patientnavn og CPR-nummer, og telefonnummer for svarafgivelse skal fremgå af det medsendte materiale​
Redaktør