Social- og sundhedsassistentelev på Hæmatologisk afdeling

Social- og sundhedsassistentelever​


Medicinsk Hæmatologisk afdeling uddanner ca. 30 social- og sundhedsassistentelever om året.

Eleverne er i deres første praktik her, som varer 15 uger.

Social- og sundhedsassistenteleven har 3 praktikperioder, som er fordelt på en praktik på hospitalet, en praktik i psykiatrien og en praktik i hjemmeplejen.

Formålet og læringsudbyttet i praktikken på hospitalet retter sig mod mødet og samarbejdet med patienten, pårørende, plejepersonalet og tværfaglige samarbejdspartnere. Herigennem lærer eleven hospitalspatientens behov for grundlæggende sygepleje og omsorg.

Du kan læse her om afdelingens Læringskatalog for social- og sundhedsassistentelever i praktik 1


Velkommen!
Vi står inde for tryghed og kontinuitet igennem hele praktikforløbet!


Afdelingens 2 praktikvejledere for SSA-elever går ind for:

  • at udvikle hver enkelt elev fagligt
  • at eleven skal synes, det er udfordrende at være her
  • at eleven selv kan mærke udviklingen hen mod at kunne arbejde selvstændigt
Redaktør