Henvisning i forbindelse med påvist Hæmokromatose

​Her kan du læse om henvisning af patienter med påvist hæmokromatose.

Afdelingen modtager kun patienter med påvist familiær hæmokromatose til videre diagnostik og behandling.

Forud for henvisning bør der således være foretaget HFE-genanalyse med påvisning af, at patienten har familiær hæmokromatose, dvs. at pågældende er homocygot for C282Y mutationen eller ”compound” heterocygot for C282Y og H63D. Sidstnævnte udvikler kun yderst sjældent klinisk betydende hæmokromatose.

For patienter boende i Planlægningsområde Nord henvises til blodprøveanalyse på laboratorierne ved Hillerød, Helsingør eller Frederikssund Hospital. For Region Hovedstadens øvrige patienter henvises til Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium (KPLL).

I tilfælde hvor der ikke på henvisningstidspunktet findes indikation for behandling, vil patienten oftest blive tilbagehenvist til praktiserende læge mhp. årlig kontrol af P-ferritin.
Redaktør