Hæmatologisk Forskningslaboratorium

​​​

​Hæmatologisk Forskningslaboratorium indeholder:
-   Videncenter for Hæmoglobinsygdomme (VHS).
-   Center for Cancer ImmunTerapi (CCIT).
-   Hæmatologisk forskningenhed (HFE).
-   Håndtering af kliniske protokoller.
-   En rutinefunktion der væsentligst drejer sig om
    diagnostik af hæmatologiske sygdomme ved
    flowcytometrisk immunfænotypning.
-   Molekylærbiologiske målinger ved forskellige hæmato-
    logiske sygdomme.
  
Endvidere udføres enkelte andre analyser knyttet til det hæmatologiske speciale (P-Viskositet og P-Cryoglobulin).


Laboratoriets analyser opdelt efter metoder:
A. Flowcytometri:
Immunologisk fænotypeundersøgelse i biologisk materiale mhp.diagnosticering og behandlingskontrol af:

1.    ALL​    (Akut Lymfoid Leukæmi)
2.    AML   (Akut Myeloid Leukæmi)
3.    CLL    (Kronisk Lymfoid Leukæmi)
4.    CML   (Kronisk Myeloid Leukæmi)
5.    MDS   (MyeloDysplastisk Syndrom)
6.    MM     (MyeloMatose)
7.    NHL    (Non Hodgkin Lymfom)
8.    PNH    (Paroxysmal Nocturnal Hæmoglobinuri)
9.    Sfærocytose​   (EMA-test)

B. Molekylærgenetiske analyser:
1.    CML - BCR/ABL identifikation.
2.    CMML - t(5;12) og t(9;22) identifikation.
3.    Leukæmi - translokationsidentifikation. 
4.    BCR/ABL, kvant. bestemmelse.
5.    JAK2 V617F, kvant. bestemmelse.
6.    JAK2 Exon 12​, kvant. bestemmelse

C.  Benigne hæmatologiske undersøgelser (Rekvisitionsseddel): 
1.    Heriditær Hæmokromatose, gentest
2.    Hæmoglobintype, stoffr.
4.    Ercs-Pyruvatkinase, gentest 
5.    Gilberts Syndrom, gentest

D. Andre analyser: 
1.    P-Viskositet, rel. arb. enh.
2.    EEC​​ (Endogen Erythroid Colony formation) 


Redaktør