Modtageafsnit - Hæmatologisk Afdeling etage 24

Ved behov for akut indlæggelse bliver du indlagt direkte i Hæmatologisk Afdeling.

I dagtiden kommer du i afdelingens Modtageafsnit, der er beliggende på etage 24. Herfra bliver du overflyttet til det sengeafsnit, hvor du normalt hører til.

I aften-/nattetimerne bliver du indlagt direkte i et sengeafsnit  enten på etage 21 eller etage 24.

Har du spørsgmål vedrørende sygdom, pleje eller behandling, har du mulighed for at ringe til afdelingens konsultationssygeplejerske dagligt mellem klokken 8 og 15 på alle hverdage. Udenfor dette tidsrum bliver du omstillet til den vagthavende læge.

Konsultationssygeplejersken: Tlf. nr. 38 68 62 00.

Redaktør