Modtageafsnit L124 - Hæmatologisk Afdeling

Ved behov for akut indlæggelse bliver du indlagt direkte i Hæmatologisk Afdeling.

I dagtiden kommer du i afdelingens Modtageafsnit, der er beliggende på etage 24. Herfra bliver du overflyttet til det sengeafsnit, hvor du normalt hører til.

I aften-/nattetimerne bliver du indlagt direkte på sengeafsnit  L121 eller L124.

Har du spørsgmål vedrørende sygdom, pleje eller behandling, har du mulighed for at ringe til afdelingens konsultationssygeplejerske dagligt mellem klokken 8-15 på alle hverdage. Udenfor dette tidsrum bliver du omstillet til den vagthavende læge.

Konsultationssygeplejersken: Tlf. nr. 38 68 62 00.

Redaktør