Hæmatologisk ambulatorium LA121A

​Hæmatologisk ambulatorium på 21. etage, varetager behandling og kontrol af maligne lymfoproliferative sygdomme, myelomatose og stamcelletransplantationer.​

Redaktør