Deldøgnsafsnit

​Her kan du læse om at være patient i et deldøgnsafsnit.

​​

Deldøgnsafsnittet er et afsnit for patienter, der har behov for hyppig kontrol på hospitalet og som kan klare sig derhjemme.

Deldøgnsafsnittet i Afdeling for Blodsygdomme er ​opdelt i 2 teams.

  • Et lymfoproliferativt team på etage 21, der varetager behandling og pleje af maligne lymfoproliferative sygdomme, myelomatose​ og stamcelletransplantationer.
  • Et myeloproliferativt team på etage 24, der varetager behandling og pleje af akutte leukæmier​, myelodysplastisk syndrom, kroniske myeloproliferative sygdomme og benigne hæmatologiske sygdomme.

Redaktør