Deldøgnsafsnit

​​

Hæmatologisk deldøgnsafsnit er et afsnit for patienter, der har behov for hyppig kontrol på hospitalet og som kan klare sig derhjemme.

Hæmatologisk deldøgnsafsnit er ​opdelt i 2 teams.

  • Et lymfoproliferativt team på 21. etage, der varetager behandling og pleje af maligne lymfoproliferative sygdomme, myelomatose​ og stamcelletransplantationer.
  • Et myeloproliferativt team på 24. etage, der varetager behandling og pleje af akutte leukæmier​, myelodysplastisk syndrom, kroniske myeloproliferative sygdomme og benigne hæmatologiske sygdomme.


Redaktør