Nøgletal 2014

​​​
​Antal akutte operationer:​550
Antal planlagte operationer:
1. Central Operationsgang​
2. Dagkirurgisk Afsnit
​ 
3.370
1.175


Antal fødsler​
4.415


Antal patienter i obstetrik12.131
Antal patienter i gynækologien12.880
DRG-produktionsværdi (i 1000 kr.):371.332
Antal hospitalsudskrivninger:17.192
Antal ambulatoriebesøg:64.825


Personalefordeling
Bioanalytiker/Laborant:54.415
Embryolog:1
Jordemoder og ​​
Jordemodersonograf:124
Læge:66
Lægesekretær:
28
Sekretær og kontorpersonale:​
6
Social og sundhedsassistenter/Sygehjælper:
20
Sygeplejerske og sygeplejerskesonografer:
82
​Afdelingsledelse:​
3
Redaktør