Lægesekretær

​​​​

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling har to elevvejledere. Se boks til højere.

Vi er ca. 35 sekretærer i hele afdelingen.

​Som lægesekretærelev hos os vil du komme rundt både i obstetrisk afdeling og gynækologisk afdeling. 

Du vil komme rundt i flere af afsnittene, dog med hovedvægt enten på Gynækologisk sekretariat eller Barselsgang.


Vi har flere forskellige afdelinger indenfor hvert område:

Gynækologi: 

  • Gynækologisk Sekretariat, herunder indlagte patienter fra både almen-, uro- og onkogynækologisk afsnit.  
  • Imminensklinik
  • Gynækologisk Akutklinik
  • Onko-, almen gynækologisk ambulatorium
  • Urogynækologisk Klinik​​​​
  • Fertilitetsklinikken​

Obstetrik:

  • Obstetrisk sekretariat, herunder barselsgang.
  • Svangreambulatorium
  • Afsnit for Føtalmedicin
  • Visitation for gravide​

​Mange af afdelingens sekretærer deltager i oplæringen af elever. Elevvejlederne tilrettelægger dit elevforløb, holder evalueringer og sikrer, at målene for forløbet nås. Der afholdes en forventningssamtale, midtvejsevaluering samt slutevaluering. Derudover vil der være samtaler efter behov.


Du vil være på afdelingen i 8 mdr.  sideløbende med skoleophold, og arbejdet består bl.a. i  at skrive journaler, epikriser (udskrivningsbrev til egen læge), breve til patienter, henvisninger m.m. 

Uddannelsen er for øjeblikket oppe til revision, og du kan læse yderligere om uddannelsen på www.regionh.dk - Uddannelse

Det er vores mål, at du får et godt og lærerigt ophold hos os både fagligt og socialt.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.​

Redaktør