Gynækologisk Sengeafsnit

​​Velkommen til Gynækologisk Sengeafsnit

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Gynækologisk Sengeafdeling er en afdeling med flere underspecialer indenfor det gynækologiske område, som er:

 • Almen gynækologi
 • Onko gynækologi
 • Uro gynækologi

Afdelingen diagnosticerer og behandler kvinder med forskellige symptomer og sygdomme i underlivet, som kræver undersøgelse og behandling.

​Eksempler på symptomer og sygdomme kan være:

 •  Blødningsforstyrrelser
 • Smerter i underlivet
 • Vandladningsproblemer
 • Problemer tidligt i graviditeten
 • Gynækologiske cancersygdomme mm.

Gynækologisk Sengeafsnit modtager kvinder som er planlagt til et indlæggelsesforløb i forbindelse med operation og pleje.

På Gynækologisk Sengeafsnit vægtes et højt fagligt niveau som grundlag for et godt og trygt indlæggelsesforløb, der tager udgangspunkt i dine behov samt inddrager dig og dine pårørende i behandlingen. 

Ved forundersøgelsen får du udleveret det patientinformationsmaterieale, der er relevant for dig. Vi anbefaler, at du har læst det udleverede informationsmateriale inden indlæggelsen idet evt. spørgsmål kan blive besvaret af lægen eller sygeplejersken ved indlæggelsen. 

Se mere her om afdelingens patientinformationsmateriale​​.

velkomstpjecen kan du læse mere om vores kontaktpersonordning og andre nyttige informationer.


Personalet på Gynækologisk Sengeafsnit er sammensat af både uddannet personale samt forskellige faggrupper under uddannelse.

Det uddannede personale er:

 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Sygepleje - og lægesekretærer
 • Læger
Personale under uddannelse er:
 • Sygeplejestuderende
 • Social - og sundhedsassistentelever
 • Jordemoderstuderende
 • ​Medicinstuderende

Læs mere om afdelingens uddannelser her​.


Klinikledelsen på Gynækologisk Sengeafsnit er tværfaglig sammensat og varetager den daglige ledelse:

Afdelingssygeplejerske Ergül Abdulovski

Overlæge Lars Grønlund Poulsen

Overlæge Mette Schou Hammerum

Overlæge Ulle Römmelmayer HviidRedaktør