Sygeplejersken

Flertallet af sygeplejerskerne i Gynækologisk Ambulatorium har lang erfaring.

I ambulatoriet har de desuden erhvervet yderligere viden i forhold til de opgaver, de har ansvar for. Således er der sygeplejersker, der assisterer og varetager sygeplejen, hvis du skal have et indgreb, f.eks. fjernelse af en polyp.

Der er også sygeplejersker, der undersøger og behandler f.eks. hvis du ønsker en abort.

Hvis du har spørgsmål vedrørende en igangværende behandling, kan du ringe i telefontiden og tale med en sygeplejerske.

Når en plan for din behandling er besluttet i samråd med lægen planlægger sygeplejersken undersøgelser og eventuelle operationer i samråd med dig. Det er væsentligt, at du hurtigst muligt kan genoptage dit daglige liv og aktiviteter.

​Information, undervisning og vejledning er en del af sygeplejen, så du får den viden, der gør det muligt at tage ansvar for egen situation.

Redaktør