Patientansvarlig læge

​Patientansvarlig læge - Behandlingsansvarlig læge - Sundhedsfaglige teams.

Patientansvarlig læge (PAL)​

Patientansvarlig læge forkortes i daglig skrift og tale til PAL.

Det overordnede formål med en PAL er at skabe sammenhæng, overblik og tryghed for den enkelte patient.

Hvem får en PAL

Patienter, der i det ambulante forløb vil få en PAL, er patienter der har et langvarigt forløb og eller et kompliceret og alvorligt sygdomsforløb, evt. på tværs af specialer. Når du skal opereres vil det være lægen, der opererer dig, som vil være din PAL.

Lægen vil altid være en speciallæge.

Hvornår møder du din PAL

Du vil ofte møde din PAL ved svar på undersøgelser og planlægning af det videre forløb samt efter operation.

Du vil ikke nødvendigvis kunne møde din PAL ved den første konsultation, men du vil kunne få oplyst navnet på din PAL.

Kontakt til din PAL

Du vil få udleveret et kontaktkort med navn på din PAL.

Du har altid mulighed for at ringe til Gynækologisk Ambulatorium 

på telefon 38 68 37 3 7 og bede om kontakt til din PAL.

Personalet vil tage kontakt til lægen og aftale, at du bliver kontaktet indenfor 3 hverdage.

Behandlingsansvarlig læge (BAL)

Behandligsansvarlig læge forkortes i daglig skrift og tale til BAL.

Alle patienter, der behandles for en almen gynækologisk godartet lidelse vil få en BAL.

Vi tilstræber, at du vil møde din BAL både før og efter en operation og til svar på evt. undersøgelser.

 Alle læger har behandlingsansvar, men din BAL vil være overordnet ansvarlig for dit forløb i Gynækologisk Afdeling.

Du vil få udleveret et kontaktkort med navn på din BAL.

Sundhedsfaglige teams

PAL og BAL kan understøttes af Sundhedsfaglige teams i Gynækologisk Afdeling.

Det Sundhedsfaglige team vil ofte være sammensat af en PAL/BAL, en anden læge, en sygeplejerske og en lægesekretær, der tilsammen forstår behandling, pleje og koordinering.
Redaktør