Lægesekretæren

​Lægesekretærerne i Gynækologisk Ambulatorium er faguddannede. 

Du møder dem ikke så ofte, men de er tovholdere på dit forløb. De skriver lægens notater, og de holder øje med svar på blodprøver og undersøgelser, så lægen hurtigst muligt har de ønskede resultater. Man kan sige, at de sikrer, at den rette fagperson hurtigst muligt har grundlag for beslutninger om yderligere undersøgelser, behandling eller din raskmelding. 

Det er også lægesekretæren, der rapporterer vores resultater til landsdækkende databaser, så vi overholder ventetidsgarantier og kravene til kvalitet i behandlingen.​

Redaktør