Information i forbindelse med besøg

Ved dit besøg bliver du informeret mundtligt og skriftlig om undersøgelser og behandling. I nogle tilfælde er der forskellige tilbud til behandling. Informationerne skal understøtte muligheden for at du vælger det rette tilbud for dig.

Visse operationer kræver indlæggelse på Gynækologisk Sengeafdeling. 

Klargøring til operationen med uddybende information, blodprøver og samtale med anæstesilægen vil i mange tilfælde foregå ambulant. Planlægning og information understøttes af skriftligt materiale.

Det er vigtigt, at du ved, hvad der skal foregå og ikke mindst hvordan du kan tage vare på dig selv i hele forløbet.

På forsiden under punktet "undersøgelse og behandling" finder du link til afdelingens patientinformationer.

Rygning, alkohol og overvægt kan påvirke din helbredssituation. Hvis du har brug for råd og vejledning, kan du spørge personalet. Ofte er det en god ide at starte hos din egen læge, da en omlægning af vaner kræver støtte, motivation og en længerevarende indsats.

Vær også opmærksom på hjemmesider og patientforeninger, hvor du ofte finder relevante informationer og erfaringer fra andre patienter i samme situation. F. eks. KIU, Patientforeninger for kvinder med kræft i underlivet eller Endometrioseforeningen.

Redaktør