​​​​​​​​​​​

Kompetencemodel for Jordemødre

​Kompetencemodellen har til formål at støtte og synliggøre jordemødrenes kompetenceudvikling på Herlev og Gentofte Hospital.​


Den samlede kompetencemodel skal bidrage til, at du som jordemoder dels oplever dig godt behandlet, socialt etableret og udfører opgaverne på et højt fagligt niveau, dels at kvinder og familier oplever sig godt behandlet og møder kvalificeret og sikker behandling i graviditet, fødsel og barsel.

Kompetencemodellen er sammensat af kompetenceskemaer, og indeholder overordnede krav til jordemoderens kompetencer og udvikling. Skemaerne skal synliggøre og yde støtte til jordemoderens faglige og personlige udvikling i arbejdsopgaverne og faglig udvikling gennem karrieren.

Kompetenceskemaerne er inddelt i fire trin, og indeholder overordnede krav til dine kompetencer og udvikling. Skemaerne sammensættes af vicechefjordemødrene efter hvilke arbejdsområder, den enkelte jordemoder arbejder med. De forskellige skemaer, der tilsammen understøtter din udvikling, kalder vi din kompetenceplan.​

​Trin 1

Den nyuddannede/nyansatte der er introduceret til afdelingen


Jordemoderkonsultation

Jordemoderen kan efter oplæring varetage basiskonsultation

Kompetenceskema og kurser til trin 1

 • Ultralydsskanning af fosterpræsentation 
  • (Op/ned skanning)
  • (Skema)


Fødegang

​Jordemoderen varetager:

 • ​Ukomplicerede fødsler (den normale fødsel)
 • Komplicerede fødsler og højrisikofødsler (fødsler med højere grad af kompleksitet) i tæt samarbejde med afdelingsjordemoder og obstetriker
 • Electiv sectio i tæt samarbejde med kollega eller afdelingsjordemoder
 • Hjemmefødsler (1/2 års anciennitet)

Kompetenceskema og k​urser til trin 1

 • ABL apparat 
 • Blosukker apparat/Glukosemåling 
 • Rover 
 • STAN/CTG 
 • HOPE  
 • ​Suturering
 • PandaFødemodtagelse/AMG

​Jordemoderen modtager og varetager:

 • ​Sikker behandling af ukomplicerede fødende
 • Sikker behandling af gravide med mindre komplekse problemstillinger
 • I tæt samarbejde med afdelingsjordemoderen behandlingen af gravide og fødende med komplicerede og komplekse problemstillinger
 • Efter introduktion i igangsættelseslaboratoriet selvstændigt igangsættelser
 • Udføre op/ned skanninger

Kompetenceskema og k​urser til trin 1

 • ​Medicinkort
 • Farmakologitest


Barselomsorg

​Jordemoderen varetager:

 • ​Ammeetablering
 • Ambulant udskrivning til hjemmet
 • Efterfødselssamtaler


​​

Undervisning, til andre

​Efter individuel vurdering:

 • ​Har Falckreddere, sygeplejestuderende, erhvervspraktikanter eller medicinstuderende med på fødestue.
 • Har jordemoderstuderende med i observationspraktik
 • Deltager i intro af nyansatte og kollegaer tilbage fra orlov efter individuel vurdering (rundvisning, følgevagt)
 • Benytter Herlev-kortet

Kompetenceskema og k​urser til trin 1

 • ​Neonatal genoplivning
 • Professionelt arbejdsfællesskab

​Trin 2

Jordemoderen der arbejder selvstændigt og sikkert, med anciennitet på 1,5 - 3 år.


Jordemoderkonsultation

​Jordemoderen varetager:

 • Basiskonsultation
 • Specialkonsultation
  • ​Gemelli konsultation
  • E-konsultation
  • Konsultation for omskårne kvinder
  • Konsultation for gravide med epilepsi
  • Konsultation for gravide med fødselsangst

​Kompetenceskema og k​urser til trin 2

 • ​Specialfunktion i jordemoderkonsultation
 • Fødsels- og forældreforberedelse i auditorium​
Fødegang

​Jordemoderen varetager:

 • Ukomplicerede fødsler sikkert og selvstændigt
 • Komplicerede fødsler sikkert og selvstændigt med relevant inddragelse af- og samarbejde med afdelingsjordemoder og obstetriker
 • Højrisikofødsler og kritiske tilstande sikkert i tæt samarbejde med, og/eller supervision af kollega eller afdelingsjordemoder (Underkrop, gemelli, præterm fødsel, præklampsi, sectio antea, PPH)
 • Foetus mors og senaborter
 • Fødsel af barn med misdannelser
 • Akut sectio

​Kompetenceskema og k​urser til trin 2

 • ​Kritiske situationer for mor og barn i relation til fødslen
 • HøjrisikofødslerFødemodtagelse

​Jordemoderen modtager og varetager:

 • Sikker behandling af fødende og gravide med akutte og komplekse problemstillinger
 • Iværksætter relevant behandling og indgår i et tæt mono- og tværfagligt samarbejde omkring plan og behandlingsforløb
 • Visiterer gravide og fødende 


Undervisning, til andre

Jordemoderen varetager:

 • ​Er kontaktjordemoder efter halvandet års erfaring eller efter individuel vurdering.
 • Har introlæger med på fødestuen
 • Har fødselsforberedelse i auditoriet og/eller i mindre grupper - herunder Anthenathal classes
 • Oplærer kollegaer i konkrete kliniske færdigheder (Hope, suturering, op/ned skanning, CTG/STAN, med mere...)
 • Er mentor for nyuddanede
 • Benytter Herlev-kortet

​Kompetenceskema og k​urser til trin 2

 • Professionelt arbejdsfællesskab
  • ​Herunder arbejde med refleksive spørgsmål
 • Intern kursusdag for kontaktjordemdøre
 • Obstetrisk akupunktur​


​​Trin 3

Jordemoderen arbejder selvstændigt og sikkert. Påtager sig mere komplekse opgaver. 


Jordemoderkonsultation

​Jordemoder varetager:

 • Psykisk/sårbar konsultation (niveau 3 og 4 gravide)
​Kompetenceskema og k​urser til trin 3

 • Team for gravide og barslende med særlige behov
 • Kompetenceskema og sammensætning af kurser til trin 3 er under udvikling
Fødegang

​Jordemoderen varetager:

 • Leder risikofødsler i et mono- og tværfagligt samarbejde med afdelingsjordemoder og obstetriker. 
​Kompetenceskema og k​urser til trin 3
 • Kompetenceskeam og sammensætning af kurser til trin 3 er under udvikling​Undervisning, til andre

​Jordemoderen varetager:

 • ​Har tovholderfunktion i faglige teams
 • Holder faglige oplæg og undervisning internt i klinikken
 • Lærer fra sig gennem supervison af kolleger
 • Afløser afdelingsjordemoder på fødegangen og fødemodtagelsen
 • Benytter Herlev-kortet

​Kompetenceskema og kurser til trin 3

 • Professionelt arbejdsfællesskab
 • Kursus i 'Familiedannelse og Perinatalt Mentalt helbred.
 • ​Kompetenceskema og sammensætning af kurser til trin 3 er under udvikling​


​​Trin 4

 Den erfarne jordemoder der arbejder selvstændigt og sikkert på et højt fagligt udviklende niveau.

Jordemoderen benytter væsentlige pædagogiske og kommunikative færdigheder.


Jordemoderkonsultation

​Jordemoderen:

 • ​deltager i udviklingsopgave/tiltag i afdelingen, samt i mindre forskningsprojekter

​Kompetenceskema og kurser til trin 4

 • ​Kompetenceskema og sammensætning af kurser til trin 4 er under udvikling​Fødegang

​Jordemoderen:

 • anvender sin viden og erfaring til at optimere egne og afdelingens ressourcer
 • understøtter kollegaers behov for viden, oplæring og supervision.
 • er problemløsende og udviklende tværfagligt, samt udviser brede kommunikative og pædagogiske færdigheder.

​Kompetenceskema og kurser til trin 4

 • Varetager og leder defusing
 • Skalp pH
 • ​Kompetenceskema og sammensætning af kurser til trin 4 er under udvikling
Fødemodtagelse

​Jordemoderen:

 • deltager i fordeling, koordinering og prioritering af afdelingens ressourcer.

​Kompetenceskema og kurser til trin 4

 • ​Kompetenceskema og sammensætning af kurser til trin 4 er under udvikling​Undervisning, til andre

​Kompetenceskema og kurser til trin 4

 • ​Professionelt arbejdsfællesskab
  • ​Herunder arbejde med refleksive spørgsmål
 • Benytter Herlev-kortet
 • ALSO-kursus
 • Sutureringskursus
 • Pædagogisk kommunikationskursus Redaktør