​​

Jordemoder Introduktionsprogram (JOIN) til alle nyansatte jordemødre

​Når du starter på Herlev Hospital sammensætter vi et personligt introduktionsprogram til dig, ud fra hvor du er i dit jordemoderliv. Det kalder vi for JOIN (JOrdemoder INtroduktionsprog​ram)

Om JOIN (JOrdemoder INtroduktionsprorgam)

Vi har særligt fokus på onboarding af vores nye kollegaer, og vi tilbyder derfor et indholdsrigt JOrdemoder INtroduktionsprogram (JOIN), som tilrettelægges sammen med dig. JOIN er et et-årig onboardingprogram og skræddersys ud fra, hvor du er i dit jordemoderliv samt hvilke ønsker og behov du har i forhold til dit arbejdsliv. Du vil under hele forløbet blive tilknyttet en mentor som sparringspartner. Har du brug for særlig efteruddannelse vil det også være en mulighed.

JOIN-programmet indeholder en grundig introduktion, en mentorordning, løbende supervision og undervisning/færdighedstræning. Alle nyuddannede, nyansatte jordemødre på fødegang og i fødemodtagelsen tager del i JOIN, og alle nævnte aktiviteter indlægges i normtiden.​​


Vores JOIN-program hjælper dig til at blive en uundværlig del af vores team.

 • Mentorordning
 • Følgevagt med en jordemoderkollega, i en periode​
 • Vi tilrettelægger et personligt introduktionsprogram til dig, så du er rustet til at udfylde din nye funktion. 
 • Programmet tilrettelægges efter dine kvalifikationer og kompetencer. 
 • Grundig introduktion til hele afdelingen​

Undervsining og E-læring 

For alle nyansatte jordemødre undervises der i:
 • Sikre Fødsler (E-læring)
 • STAN certificering, Sikre Fødsler (kursusdag)
 • HOPE (Hands On Perineum) certificering​
Derudover er der også undervisning i følgende områder: 
 • Brand (E-læring)
 • Glukosemåling (E-læring)
 • Hjertestop - erkendelse og alarmering
 • Håndhygiejne (E-læring)
 • Informationssikkerhed og databeskyttelse (E-læring)
 • PVK-anlæggelse
 • Undgå stikskader

JOIN for jordemødre med under et års anciennitet
VI har tilrettelagt et særligt forløb for de nyuddannede jordemødre og nyansatte jordemødre med under et års anciennitet. Her følger vi den nye jordemoder under hele det første ansættelsessår. Formålet er at understøtte jordemoderens start i et nyt fag og på en ny afdeling for at sikre kompetencer og arbejdsglæde på længere sigt.


Redaktør