​​

Samtykke til udveksling af helbredsoplysninger

​Hvis vi skal orientere din sundhedsplejerske og din praktiserende læge om at du er gravid og har født, skal du samtykke hertil

​Alle medarbejdere i sundhedsvæsnet har tavshedspligt. Sundhedsvæsenet må ikke må videregive fortrolige oplysninger om dit helbred eller andre fortrolige oplysninger uden, at du selv siger ja til det.  Læs mere om hvad tavshedspligten betyder for dig på Region Hovedstadens hjemmeside: Tavshedspligt – ansatte i sundhedsvæsenet har tavshedspligt.

Samtykke til orientering af sundhedsplejersken under graviditet og fødsel

Hvis du som gravid ønsker at sundhedsplejersken skal orienteres om din graviditet og fødsel med henbik på:

  • Besøg i graviditeten (tilbydes af nogle kommuner)
  • Besøg efter fødslen (tilbydes af alle kommuner)

skal du udfylde formularen 'Samtykke til at udveksle helbredsoplysninger' med:

  1. CPR-nummer og navn øverst
  2. Dato og underskrift nederst
Medbring formularen til din næste kontrol hos jordemoder eller fødselslæge. Hvis du ikke har en printer er det også muligt at udfylde formularen i forbindelse med din kontrol hos jordemoderen.

Hvis du IKKE ønsker at sundhedsplejen orienteres efter fødslen

På samme formular er det muligt at angive, hvis du IKKE ønsker at sundhedsplejen orienteres - det kræver at du sætter kryds i 'Jeg frabeder mig, at hospitalet videregiver oplysninger om min behandling' i afsnittet 'Må hospitalet videregive oplysninger om dig til andre?' 
Gør du dette, vil sundhedsplejen ikke blive orienteret om at du har født, og du vil ikke blive kontaktet efter fødslen mhp undersøgelser af dit nyfødte barn.


Find formularen 'Samtykke til at udveksle helbredsoplysninger' her


Redaktør