​​

Din vandrejournal

​Du skal have vandrejournalen med til alle undersøgelser og konsultationer hos jordemoder, læge og skanninger på hospitalet.

​Når du har fundet ud af, at du er gravid, skal du til en indledende undersøgelse og samtale hos din egen læge. Lægen opretter en vandrejournal og en svangerskabsjournal.

Disse journaler indeholder oplysninger om for eksempel tidligere graviditeter og fødsler eller specielle forhold, der gør, at vi skal følge dig tættere under graviditeten.

Du får forsiden af vandrejournalen, som du skal have med dig til alle kontroller hos din egen læge, hos jordemoderen og på de afdelinger, du kommer i kontakt med. En kopi bliver sendt til det hospital, hvor du har valgt at føde.

Når hospitalet har modtaget journalen, bliver det nødvendige undersøgelsesprogram sat i gang. Du får et brev med dato på første konsultation hos jordemoderen.​

I vandrejournalen skriver vi terminsberegningen ind. Ved alle kontroller noterer vi for eksempel, hvor stort fosteret er, eventuelt din vægt, dit blodtryk og urinundersøgelse.

Ordforklaring til vandrejournalen​

​Hvad er det, der står i de forskellige kolonner på din vandrejournal? Vi præsenterer en kort ordforklaring.​

​Dato

Her skrives datoen. Den dag du var til undersøgelse hos din jordemoder eller læge.

Gestationsalder

Her stå der hvor langt henne du er i graviditeten. Tallene vil almindeligvis angives i antal uger og antal dage f.eks. 28+4. Det vil sige at du har været gravid i 28 fulde uger og 4 dage. Du er i uge 28, men samtidig også i 29. uge. 

Vægt

Her skrives din vægt. Du må gerne veje dig om morgenen, samme dag som du skal til undersøgelse på din egen vægt.

Anbefalede vægtstigning mens du er gravid:

​Din vægt før graviditeten​:
Body Mass Index (BMI)

Vægtstigning under graviditeten

Undervægtige

Under 18,5

13-18 kg

Normalvægtige

18,5-24,9

10-15 kg

Overvægtige

25-29,9

8-10 kg

Svært overvægtige

Mere end 30

6-9 kg

Blodtryk

Her skrives dit blodtryk f.eks. 110/75. Blodtrykket er et mål for, hvor hårdt hjertet arbejder. Jo højere blodtrykket er, jo mere skal hjertet arbejde.

Blodtrykket svinger i løbet af et døgn. Når du anstrenger dig fysisk f.eks. ved arbejde eller motion, eller hvis du bliver ophidset, så stiger blodtrykket. Blodtrykket falder, når du slapper af, og det er lavest, når du sover. Derfor skal blodtrykket almindeligvis måles, efter at du har hvilet 5-10 minutter.

Når du er gravid ændres dit blodtryk. I starten af graviditeten falder det, hvorefter det kan stige igen og når du er i slutningen af graviditeten stiger det. 10-15 % af alle gravide får forhøjet blodtryk. Et normalt blodtryk må ikke overstige 140/90. Det forreste tal 140 er det systoliske blodtryk og det bagerste tal 90 det diastoliske blodtryk.

Systolisk blodtryk

Det systoliske blodtryk er blodtrykket, når hjertet trækker sig sammen, og blodet pumpes ud i kroppen. På dette tidspunkt er trykket i pulsårerne højest. Det er det højeste af de to værdier, som måles.

Diastolisk blodtryk

Det diastoliske blodtryk er blodtrykket, når hjertet slapper af, udvider sig og suger blod ind. Det er det laveste af de to værdier, som måles. 

Urin

Her skriver jordemoderen eller lægen om der er fundet albumin, sukker, leukocytter eller nitrit i din urin. Hvis der f.eks. er fundet albumin i din urin vil der stå +A, hvis urinprøven er negativ skrives minus.

A: Albumin er det samme som protein/æggehvidestoffer, og kan være et tegn på begyndende svangerskabsforgiftning men kan også forekomme hvis du har meget udflåd.

S: Sukker betyder det, at der er fundet sukker i din urin. Det kan være et tegn på graviditetsbetinget sukkersyge.

Leu og Nit: Leu står for leucosytter og nit står for nitrit. Bliver begge dele fundet i din urin, kan det tyde det på at du har en blærebetændelse (urinvejsinfektion).​

Ødem

Ødemer er det samme som vand i kroppen. Langt de fleste gravide får ødemer på et eller andet tidspunkt i graviditeten.

Her vil jordemoderen eller lægen skrive plus, hvis du har ødemer og minus, hvis du ikke har ødemer.

Symfysefund-mål 

Her skriver jordemoderen eller lægen størrelsen på din livmoder målt i cm. Det er afstanden fra dit skønsben (symfyse) til din livmoders top (fundus), der måles. 

Tallet kan bruges til at vurdere hvor langt henne i graviditeten du er, om din livmoder vokser som den skal. Tallene kan skrives ind i diagrammet på side 2 af vandrejournalen.

Fosterpræs.

Fosterpræsentation, h​er skriver jordemoderen elle lægen H, hvis dit barn ligger med hovedet nedad og UK, hvis barnet ligger i underkropsstilling, altså med numsen nedad.

Hvordan barnet ligger har først betydning i slutningen af graviditeten. Først omkring uge 37 skal barnet vende med hovedet nedad. Hvis barnet ligger med numsen nedad vil du blive tilbudt at få vendt barnet, så det ligger med hovedet nedad.

Fosterskøn

Her skriver jordemoderen barnets vægt i gram. Fra 28 uge skønner jordemoderen barnets vægt ved at mærke på din mave.

Fosteraktivitet

Her skriver jordemoderen og lægen når de tjekker barnets hjertelyd. 

Efter du har mærket liv første gang, kan der godt gå dage eller endda uger, førend du mærker dit barn bevæge sig igen. Fra ca. 20. uge og resten af graviditeten mærker du barnet stort set hver dag. I nogle perioder er barnet mere aktivt end i andre perioder. I 20.-25. uge kan der være dage, hvor du ikke mærker noget. 

Undersøgelsested​

Undersøgelserne i graviditeten foregår tre forskellige steder. Hos din egen praktiserende læge, hos jordemoderen og måske hos en fødselslæge på hospitalet.

Her vil der stå, hvor undersøgelsen er blevet foretaget, det vil som regel stå i som en forkortelse f.eks. vil dit besøg hos jordemoderen i jordemoderkonsultation stå som jdm.

Init. 

Initialerne/navn på den jordemoder eller læge, du har talt med og som har undersøgt dig vil stå her. Det første bogstav i fornavn og efternavn f.eks. AJ, Anne Jensen.

Det er vigtigt at vide, hvem der har foretaget undersøgelsen, så derfor er der plads til at lægen, jordemoderen eller fødselslægen kan sætte sin underskrift i form af sine initialer. Det fulde navn på din jordemoder fremgår på nederst på side 2 af vandrejournalen.


Redaktør